Informatiebijeenkomst Dannemeer

Op maandag 21 juni organiseert de Landinrichtingscommissie Midden-Groningen een informatiebijeenkomst over de inrichting van het Dannemeer, de werkzaamheden en de planning. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Partycentrum Boei 12, Roegeweg 3 in Steendam.

Op maandag 21 juni organiseert de Landinrichtingscommissie Midden-Groningen een informatiebijeenkomst over de inrichting van het Dannemeer, de werkzaamheden en de planning. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Partycentrum Boei 12, Roegeweg 3 in Steendam.

Schakel in het netwerk van natuurgebieden

De inrichting van het Dannemeer gaat dit najaar van start. Het is één van de grootste inrichtingsprojecten van de herinrichting van Midden-Groningen. In een gebied van 600 hectare tussen het Slochterdiep en het Schildmeer komen grote waterpartijen die met elkaar verbonden zijn. Ook worden er fiets- en wandelpaden aangelegd. Het Dannemeer is de belangrijkste schakel in het netwerk van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur) in Midden-Groningen. Deze natuurgebieden samen vormen weer een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden.

Landinrichtingscommissie Midden-Groningen

De Landinrichtingscommissie Midden-Groningen heeft het inrichtingsplan ontwikkeld in opdracht van de provincie Groningen. Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de uitvoering en het projectmanagement. In de commissie zitten verder vertegenwoordigers van landbouw- en natuurorganisaties, het Waterschap Hunze en Aa’s en de gemeente Slochteren. Staatsbosbeheer gaat het nieuwe natuurgebied beheren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met secretaris de heer A. Schuiling van Dienst Landelijk Gebied, telefoonnummer 050 - 317 85 72.