Informatieavonden over CO2-opslag

Op maandag 20 september is de eerste informatieavond over de opslag van CO2 in Grootegast. De andere twee bijeenkomsten zijn op woensdag 22 september in Tolbert en donderdag 23 september in Ekehaar (Drenthe). Later volgen discussieavonden onder leiding van Henk Kroes van Vereniging De Friesche Elf Steden.

Op maandag 20 september is de eerste informatieavond over de opslag van CO2 in Grootegast. De andere twee bijeenkomsten zijn op woensdag 22 september in Tolbert en donderdag 23 september in Ekehaar (Drenthe). Later volgen discussieavonden onder leiding van Henk Kroes van Vereniging De Friesche Elf Steden.

Energiebedrijven in het Noorden hebben plannen om CO2 (koolstofdioxide) op te slaan in de bodem. Het Rijk heeft de voorkeur uitgesproken voor drie lege gasvelden in het Noorden die daarvoor mogelijk geschikt zijn: Eleveld in Drenthe en Boerakker en Sebaldeburen in Groningen. Als deze geschikt blijken te zijn, kiest het Rijk daaruit één of meerdere locaties.

In gesprek

Het Rijk, de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Natuur- en Milieufederaties Drenthe Friesland en Groningen, en de stichting Borg vinden het belangrijk om inwoners van de noordelijke provincies op een goede manier te informeren over de ondergrondse opslag van CO2. Dit gebeurt tijdens informatieavonden en een zogeheten 'Noordelijke Dialoog'. Dat zijn debatavonden onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Ook komt er een expertpanel met deskundigen op het gebied van veiligheid, klimaat en energie en olie- en gaswinning.

Procedure

Het totale informatietraject duurt een jaar. Daarna schrijft het Rijk een Milieu Effect Rapportage (MER), dit rapport beschrijft welke opslaglocatie en transportroute het meest geschikt zijn en welke gevolgen een project voor de omgeving kan hebben. Hierin worden de vragen en aandachtspunten van het publiek meegenomen. Het Rijk beslist uiteindelijk over de opslag van CO2 in de ondergrond. Daarna kunnen vergunningen worden aangevraagd. Vanaf eind 2015 wordt begonnen met de afvang, transport en opslag van CO2.

Planning avonden

Maandag 20 september Herberg In de Groote Gast in Grootegast. Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 22 september De Postwagen in Tolbert. Aanvang: 20.00 uur
Donderdag 23 september Café restaurant Popken in Ekehaar (Drenthe). Aanvang: 20.00 uur