Informatieavond herinrichting Wijmersweg Loppersum op 7 maart

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Loppersum een informatieavond over de herinrichting van de Wijmersweg in Loppersum. De informatieavond vindt plaats op donderdag 7 maart in de raadszaal van het gemeentehuis van Loppersum. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt het herinrichtingsplan voor de Wijmersweg gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom.

 

De provincie Groningen organiseert samen met de gemeente Loppersum een informatieavond over de herinrichting van de Wijmersweg in Loppersum. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 7 maart in de raadszaal van het gemeentehuis van Loppersum en begint om 19.30 uur. Tijdens de avond wordt het herinrichtingsplan voor de Wijmersweg gepresenteerd. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Inrichting

De Wijmersweg in Loppersum is aan groot onderhoud toe. Dit is voor de provincie aanleiding om ook de inrichting van de weg aan te passen. Hiervoor is een plan opgesteld. Een klankbordgroep met daarin de omwonenden, de provincie Groningen, de gemeente Loppersum en de Regiopolitie heeft een herinrichtingsplan ontworpen. Uitgangspunt hierbij was dat de inrichting van de provinciale weg aan moet sluiten bij de omgeving van het dorp.

Voorrangssituatie

Met het nieuwe wegontwerp komt de Wijmersweg er anders uit te zien, waardoor weggebruikers er minder hard gaan rijden. In het plan is de voorrang niet meer met borden geregeld; verkeer van rechts heeft in de nieuwe situatie voorrang. De maximumsnelheid wordt in de nieuwe situatie voor een deel 50 kilometer per uur (van de zuidelijke komgrens tot de Pelmolenbrug) en voor een deel 30 kilometer per uur (tussen de Pelmolenbrug en de noordelijke komgrens). De grenzen van de bebouwde kom worden duidelijk aangegeven door middel van een versmalling in het wegdek.

Asfalt

De gehele Wijmersweg krijgt nieuw asfalt. In het 30-kilometergebied wordt de hele weg voorzien van een rode kleur met klinkerprint. In het 50-kilometergedeelte is het midden van de rijbaan zwart asfalt met aan weerszijden hiervan een strook van rode klinkerprint. Hierdoor lijkt de weg smaller en past deze beter in het dorpse beeld. Aan de oostkant van de weg komt een pad, waar zowel fietsers als voetgangers gebruik kunnen maken. Verder worden langs de weg bomen geplant, waardoor de weg een andere uitstraling krijgt.