Informatieavond Fietsroute Plus Bedum-Groningen

Het plan voor de Fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen is klaar. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat extra breed en comfortabel is. Deze pluspunten moeten de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto maken. Op donderdag 27 mei 2010 presenteren de provincie Groningen en de gemeenten Bedum en Groningen het voorkeursalternatief tijdens een informatiebijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum.

Het plan voor de Fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen is klaar. Een Fietsroute Plus is een fietspad dat extra breed en comfortabel is. Deze pluspunten moeten de fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto maken. Op donderdag 27 mei 2010 presenteren de provincie Groningen en de gemeenten Bedum en Groningen het voorkeursalternatief tijdens een informatiebijeenkomst in het Trefcentrum in Bedum.

Voorkeursalternatief

Twee jaar geleden startten de provincie en de gemeenten Bedum en Groningen een studie naar de Fietsroute Plus tussen Bedum en Groningen. Inwoners van onder andere Bedum, Zuidwolde en Groningen en verschillende belangenorganisaties zoals de Fietsersbond konden knelpunten en suggesties voor verbeteringen aangedragen. Uit vier alternatieven werd één voorkeursalternatief gekozen, dat vorig jaar maart werd gepresenteerd op een informatieavond. Mede naar aanleiding van de opmerkingen tijdens deze avond, is het alternatief aangepast.

Planning

Met de opmerkingen die op de informatiebijeenkomst op 27 mei naar voren komen worden de plannen voor de Fietsroute Plus nader uitgewerkt. Na de zomer stelt het college van Gedeputeerde Staten het plan vast. Naar verwachting kunnen we dan in de loop van 2011 met de uitvoering beginnen. De fietsrouteplus is volgens planning in 2012 klaar.

Waar is de informatieavond?

De informatieavond vindt plaats in het Trefcentrum te Bedum, Professor Mekelstraat 1-5 en begint om 19.30 uur.