Incidentmanagement wegen moet zorgen voor betere doorstroming

De drie noordelijke provincies introduceren met ingang van 1 april 2013 incidentmanagement op een aantal belangrijke provinciale wegen. Met incidentmanagement kunnen de provinciale wegen sneller vrij worden gemaakt na een ongeval. Incidenten zijn behalve ongevallen, ook pechgevallen, afgevallen ladingen en andere situaties die de doorstroming van het verkeer belemmeren.

De drie noordelijke provincies introduceren met ingang van 1 april 2013 incidentmanagement op een aantal belangrijke provinciale wegen. Met incidentmanagement kunnen de provinciale wegen sneller vrij worden gemaakt na een ongeval. Incidenten zijn behalve ongevallen, ook pechgevallen, afgevallen ladingen en andere situaties die de doorstroming van het verkeer belemmeren.

Starthandeling

Op donderdag 28 maart gaven de gedeputeerden van de drie provincies het officiële startsein in de Meldkamer Noord-Nederland in Drachten. Op een groot scherm lieten ze met behulp van virtuele en echte filmbeelden een simulatie van een incident zien. 

Samenwerking

Het doel van de samenwerking tussen Groningen, Fryslân en Drenthe is een snellere afhandeling van incidenten op provinciale wegen. Voor de weggebruiker betekent dit een vlottere doorstroming. In Groningen gaat het om de provinciale delen van de ringweg rond de stad Groningen (N7, N370, N46) en de Eemshavenweg (N46). In Fryslân zijn het de wegen N354, N355, N356, N357, N358, N359, N369, N381, N383 en de N392. In Drenthe wordt incidentmanagement toegepast op de wegen N34 en N381 en de N372. Weginspecteurs van de provincies zorgen dan op die wegen voor de afwikkeling van incidenten. Zij werken hierbij nauw samen met alle hulpdiensten, bergers en Rijkswaterstaat.