In vier jaar tijd meer dan duizend karakteristieke panden en monumenten opgeknapt

In de afgelopen vier jaar zijn meer dan duizend monumentale woonhuizen, boerderijen, kerken, molens en orgels in de provincie opgeknapt. Eigenaren van erfgoed hebben veel gebruik gemaakt van subsidies voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming. De meeste opgeknapte erfgoedpanden staan in het aardbevingsgebied. Er werd voor € 31,8 miljoen aan subsidies verleend en de eigenaren droegen zelf € 31,2 miljoen bij.

Infographic monumenten en panden

Erfgoedregelingen

De provincie voert sinds 2018 drie erfgoedregelingen uit, waarvan twee monumentensubsidies. Dit jaar startte de GRRG-regeling voor groot onderhoud en restauratie van gebouwde en groene rijksmonumenten, en de RORG-regeling voor regulier onderhoud van bewoonde rijksmonumenten in aardbevingsgemeenten. In 2021 kwam daar de SOK-regeling bij, voor regulier onderhoud van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied.

Resultaten

Dankzij de bijdrage van de provincie, het Rijk en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) kregen veel karakteristieke panden en monumenten een opknapbeurt. Zo kregen eigenaren van de koren- en pelmolen Aeolus in Adorp in 2020 een bijdrage voor restauratie en om de molen een nieuwe functie te geven. Na jarenlange leegstand wordt de molen nu ingericht om bezoekers te ontvangen en producten te verkopen die in de molen gemalen zijn. In het aardbevingsgebied is bij meer dan 500 woonhuizen met de status van rijksmonument regulier onderhoud uitgevoerd, zoals herstel van daken, voegwerk, houtrot, hemelwaterafvoer, goten en schilderwerk. 

Budget

Het budget voor de erfgoedregelingen GRRG en RORG wordt beschikbaar gesteld door de provincie, het ministerie van OCW en Nationaal Coördinator Groningen. De SOK-regeling wordt mede gefinancierd door Nationaal Programma Groningen. De GRRG, RORG en SOK worden voortgezet in 2022. Voor de SOK is € 5,7 miljoen beschikbaar en voor de RORG € 1,35 miljoen. Het budget van de GRRG wordt later bekend gemaakt. 

Een uitgebreid overzicht van de verleende subsidies in de afgelopen vier jaar staat in deze factsheet (PDF PDF-bestand, 201 KB).