Impuls voor woningbouw in Regio Groningen-Assen

De woningbouw in de regio Groningen-Assen krijgt dit jaar een flinke impuls. Diverse projecten starten alsnog in 2009
Gemeenten in de regio Groningen-Assen hebben namelijk € 2.875.000 euro van het ministerie van VROM gekregen ter stimulering van de woningbouwproductie. De subsidie is bedoeld om geplande woningbouwprojecten, die door de economische crisis stil dreigen te vallen, alsnog dit jaar te starten. Dat betekent dat bij diverse projecten in de regio de eerste paal nog voor 1 januari 2010 de grond ingaat.

428 woningen gehonoreerd

In de regio Groningen-Assen zijn 428 woningen gehonoreerd met een subsidie. De subsidie bedraagt per woning maximaal 10 duizend euro. De gehonoreerde woningen zijn gepland in de volgende projecten:

  • Stadswerf, Sterrenhof, De Velden, Blauwe Dorp, Grunobuurt, Semmelweis,
    Boerhoflocatie: € 2.300.000 (gemeente Groningen)
  • Vosholen (Zoete Kroon en Boomgaard), Woldwijck Pleiaden: € 400.000 (gemeente Hoogezand-Sappemeer)
  • De Carré: € 75.000 (gemeente Noordenveld)
  • Oostergast : € 100.000 (gemeente Zuidhorn)

Teruggang & terugval beperken

De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw is door de minister voor Wonen, Wijken en Integratie in het leven geroepen om de teruggang in de woningbouwproductie door de economische crisis en terugval van werkgelegenheid te beperken. In totaal wordt 395 miljoen euro beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten, verdeeld over drie tranches. Woningen die voor een bijdrage in aanmerking komen zijn koopwoningen - en/of huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Daarbij is het van belang dat andere partijen (inclusief marktpartijen) bereid zijn ook extra middelen in te zetten (bv. door verlaging van de grondkosten), zodat de bijdrage van het Rijk daadwerkelijk een aanvulling is. Voorwaarde voor de subsidie is verder dat de bouwvergunning voor 25 maart 2009 is aangevraagd en dat het project in 2009 start. In deze eerste tranche is een bedrag van 100 miljoen euro verdeeld. De tweede ronde is voor dit najaar voorzien. Hiervoor zullen diverse gemeenten in de regio Groningen-Assen wederom aanvragen indienen.