"Iedereen moet bij de gegevens kunnen!"

Ties Blaauw werkt bij de gemeente Delfzijl en is als GIS-dataspecialist vanuit de gemeentelijke bronhouders betrokken bij het GKG. De gemeente Delfzijl doet al vanaf het begin mee aan  het GKG. Al tijdens de eerste pilot droegen ze met hun kennis, inzet en gegevens bij aan het GKG. Ties Blaauw levert gemeentelijke data voor de waterketenkaart en denkt mee in de opbouw om de waterketenkaart gestalte te geven.

Zoektocht

"Zelf ben ik altijd op zoek naar de  juiste en meest actuele data. Bij projecten ontdek je soms achteraf toch nog dat er betere data beschikbaar is. Er zijn veel bronnen om je data te vinden. Het is een behoorlijke zoektocht om de juiste informatie te vinden. En dan ook nog data die niet verouderd zijn! Het GKG is echt een knooppunt en verbinder van organisaties. Kennis wordt gedeeld en brongegevens worden in orde gemaakt. Dit betekent een verrijking van de data. Door de vraaggerichte aanpak van het GKG ontstaan goed toepasbare data. Het GKG heeft daarmee voor ons een belangrijke meerwaarde. Hoe worden vervolgens de beschikbare data beschikbaar gesteld binnen het GKG? Dit moet zó worden ingericht dat iedereen er bij kan en er garen bij spint."

Afhankelijkheid

"De organisatie binnen de teams verloopt goed. Er wordt in verschillende groepen gewerkt aan thema's en er worden afspraken over verbindingen en standaarden gemaakt. Soms betekent dit dat je op informatie van anderen moet wachten voordat je een bepaald resultaat bereikt. Deze onderlinge afhankelijkheid is bij mij niet zo goed in beeld. Ik kan me wel voorstellen dat dit voor de verdere ontwikkeling van het GKG een aandachtspunt is om de doorontwikkeling 'op stoom' te houden."

Resultaten

"Om mensen mee te krijgen is het belangrijk om resultaten te laten zien. De oplevering van de waterketenkaart is zo’n mooi resultaat. Met veel enthousiasme is hier in de kennisgroep water aan gewerkt. Per thema en kennisgroep verschillen de inzet en middelen om daadkrachtig te kunnen werken. Ook zijn er gemeenten die de middelen en/of technieken niet hebben om gemakkelijk mee te draaien met het GKG. Dat kan de wil om mee te doen wel temperen. Daarom is het belangrijk dat er een groep enthousiaste mensen binnen het GKG blijft doorzetten. Niet alleen het eerste jaar maar ook daarna. Als we blijvend resultaten kunnen laten zien, heeft het GKG zeker een mooie toekomst!"