Huisvesting vergunninghouders goed op orde

Groninger gemeenten hebben de huisvesting van vergunninghouders, asielzoekers met een verblijfsvergunning, goed op orde. De gemeenten hadden vorig jaar een forse achterstand en hebben deze samen met onder meer de woningcorporaties en welzijnsorganisaties weggewerkt. Drie gemeenten hebben de de taakstelling voor 2017 nog niet helemaal gehaald.

Voorsprong

Was er begin 2017 nog sprake van een achterstand van 347, op 1 januari 2018 hebben de gemeenten een voorsprong van 183 personen. De gemeenten De Marne, Haren en Loppersum hebben de taakstelling voor 2017 nog niet helemaal gehaald. De provincie heeft contact met deze gemeenten over de wijze waarop ook deze gemeenten het komende half jaar de achterstand kunnen inlopen. Verantwoordelijk gedeputeerde Eelco Eikenaar gaat er van uit dat ook deze gemeente hun taakstelling gaan halen.

Rol provincie

Gemeenten hebben de taak de mensen te huisvesten en de provincie ziet er op toe dat dit goed gebeurt. In totaal zijn er het afgelopen jaar 1319 nieuwe Nederlanders in de provincie Groningen gehuisvest. De eerste helft van dit jaar moeten de gemeenten voor 266 mensen woonruimte regelen.