Huismus ook in Groningen meest algemene tuinvogel

Ook in de provincie Groningen is de huismus de meest gespotte vogel tijdens de landelijke vogeltelling. De landelijke top drie huismus, koolmees en merel geldt ook in Groningen, maar opvallend is het aantal spreeuwen dat is geteld. De spreeuw staat in de provincie Groningen op de zesde plaats terwijl landelijk deze vogel uit de top 10 valt.

 

Ook in de provincie Groningen is de huismus de meest gespotte vogel tijdens de landelijke vogeltelling. De landelijke top drie huismus, koolmees en merel geldt ook in Groningen, maar opvallend is het aantal spreeuwen dat is geteld. De spreeuw staat in de provincie Groningen op de zesde plaats terwijl landelijk deze vogel uit de top 10 valt.

Minder spreeuwen

De afgelopen jaren zijn er telkens minder spreeuwen geteld. Volgens de vogelbescherming en SOVON komt dat overeen met andere onderzoeken, waaruit blijkt dat de afgelopen twintig jaar het aantal spreeuwen in Nederland met veertig procent is afgenomen. De merel is in de meeste tuinen gezien, maar als de huismus langs komt, zijn dat meestal groepen vogels, dus dan loopt het totaal aantal snel op.

De verdere top tien in Groningen:

  •  4. vink
  •  5. pimpelmees
  •  6. spreeuw
  •  7. roodborst
  •  8. zwarte kraai
  •  9. kauw
  • 10. turkse tortel