Hoogleraar Bock kijkt mee met provincie bij aanpak krimp

Bettina Bock, bijzonder hoogleraar bevolkingsdaling en leefbaarheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, loopt deze week 'stage' bij de provincie. Bock wil de week benutten om beter inzicht krijgen in de rol van de provincie bij de verbetering van de leefbaarheid in bepaalde gebieden. Ook streeft ze naar een betere verbinding tussen wetenschap en politiek beleid.

Krimp

Veel gebieden in Noord-Nederland hebben te maken met een veranderende bevolkingsopbouw: jongeren trekken weg, terwijl veel ouderen achterblijven. Daardoor zijn voorzieningen als winkels, sportclubs en scholen steeds moeilijker in stand te houden. Deze problematiek wordt 'krimp' genoemd. Bock, van wie de leerstoel wordt gefinancierd door de drie noordelijke provincies kijkt bijvoorbeeld naar hoe de overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen tot nieuwe oplossingen kunnen komen, om zo de leefbaarheid in deze krimpgebieden op peil te houden.