Hoofdstation Groningen op de schop

Het Hoofdstation van Groningen gaat de komende jaren flink op de schop. Er wordt 149 miljoen euro geïnvesteerd onder andere in nieuwe sporen, perrons en een nieuw opstelterrein. Dit is nodig om in te springen op de verwachte groei van treinreizigers en het treinverkeer. Maar ook vanwege de RegioTram. De provincie en de gemeente Groningen gaan de komende tijd in samenwerking met ProRail de plannen voor het stationsgebied in Groningen verder uitwerken. Het aangepaste Hoofdstation moet in 2020 klaar zijn.

Het Hoofdstation van Groningen gaat de komende jaren flink op de schop. Er wordt 149 miljoen euro geïnvesteerd onder andere in nieuwe sporen, perrons en een nieuw opstelterrein. Dit is nodig om in te springen op de verwachte groei van treinreizigers en het treinverkeer. Maar ook vanwege de RegioTram. De provincie en de gemeente Groningen gaan de komende tijd in samenwerking met ProRail de plannen voor het stationsgebied in Groningen verder uitwerken. Het aangepaste Hoofdstation moet in 2020 klaar zijn.

Maatregelen

Naar Zwolle rijdt straks een extra intercity en er komt een extra sneltrein naar Leeuwarden. Vanaf 2020 rijden de treinen vanuit Nieuweschans en Veendam door naar Roodeschool en Delfzijl. Hierdoor kunnen reizigers uit deze richtingen ook uitstappen op station Europark en station Noord in Groningen. Om het extra treinverkeer mogelijk te maken komt er een vierde spoor tussen het Hoofdstation en station Europapark en een extra perron bij station Europapark. Het Hoofdstation wordt aangepast en een (deel van) het opstelterrein moet worden verplaatst. Mogelijk komt bij het gebied ‘Vork’ bij Haren een nieuw opstelterrein. Daarnaast wil de gemeente Groningen de zuidkant van het station ontwikkelen.

Vervolg

De komende jaren kijken we samen met de gemeente Groningen en ProRail nog verder naar de samenhang tussen het stationsplein en de nieuwe overstapmogelijkheden en maken we een ontwerp. Daarna volgen de planologische procedures en de aanbesteding. De aanpak van het Hoofdstation wordt voor het grootste deel betaald uit het Regiospecifiek Pakket, het geld dat we van het Rijk ontvangen voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn. We dragen er zelf ook aan bij, net als de Regio Groningen-Assen en de gemeente Groningen.