Hoofdlijnen dienstregeling voor busvervoer in 2015 vastgesteld

De hoofdlijnen van de dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe in 2015 zijn deze week vastgesteld. De komende tijd bespreken de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen de concept-begroting 2015 van het OV-bureau. Het OV-bureau moet in 2015 1,8 miljoen euro bezuinigen, omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt en vanwege minder opbrengsten van de OV-studentenkaart.

De hoofdlijnen van de dienstregeling voor het busvervoer in Groningen en Drenthe in 2015 zijn deze week vastgesteld. De komende tijd bespreken de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen de concept-begroting 2015 van het OV-bureau. Het OV-bureau moet in 2015 1,8 miljoen euro bezuinigen, omdat het Rijk minder geld beschikbaar stelt en vanwege minder opbrengsten van de OV-studentenkaart.

Bezuinigingen

Dankzij flinke investeringen in het openbaar vervoer in 2013 en 2014 hoeft op korte termijn minder bezuinigd te worden dan voorzien. Het OV-bureau heeft onder andere veel geïnvesteerd in Qliners, snelle buslijnen die vooral in de spitsuren regelmatig rijden voor forenzen, studenten en scholieren. Na de zomer gaan nieuwe, verlengde Qliners rijden en worden op lijn 11 van Zuidhorn naar het hoofdstation drie 24 meter-bussen ingezet. Naast het basisnet van streek- en stadslijnen is er aanvullend openbaar vervoer voor specifieke doelgroepen die alleen op een beperkt aantal momenten reizen. Daar waar de vraag naar vervoer heel laag is, kijkt het OV-bureau naar de mogelijkheden van vrijwilligersvervoer, bijvoorbeeld in de vorm van een buurtbus.

Samenwerkingsverband

Het OV-bureau organiseert en beheert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe en is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen. De komende periode zullen de provincies en de gemeente de begroting van het OV-bureau bespreken en verkennen waar de grootste bezuinigingsmogelijkheden liggen. Tegelijkertijd blijven ze ook in Den Haag aandacht vragen voor de gevolgen van het verminderen van de Brede Doeluitkering (BDU), de financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau.