Honderden zwarte sterns in Zuidlaardermeer

Het ziet momenteel zwart van de zwarte sterns in het Zuidlaardermeergebied. Afgelopen dagen zijn er tegen de 300 van deze relatief schaarse broedvogel in het gebied geteld. Vrijwel allemaal zijn het vogels die op doortrek zijn en de meeste van hen zullen een broedplek elders in Nederland zoeken. In het Zuidlaardermeergebied broeden jaarlijks ongeveer 20 paartjes van deze mooie donker gekleurde stern, die zijn nest het liefst maakt op vlotjes van waterplanten zoals krabbenscheer.

 

Het ziet momenteel zwart van de zwarte sterns in het Zuidlaardermeergebied. Afgelopen dagen zijn er tegen de 300 van deze relatief schaarse broedvogel in het gebied geteld. Vrijwel allemaal zijn het vogels die op doortrek zijn en de meeste van hen zullen een broedplek elders in Nederland zoeken. In het Zuidlaardermeergebied broeden jaarlijks ongeveer 20 paartjes van deze mooie donker gekleurde stern, die zijn nest het liefst maakt op vlotjes van waterplanten zoals krabbenscheer.

Meer sterns terug

Ook de zeldzame witwangsterns komen weer terug in de Kropswolderbuitenppolder, de Onner- en Oospolder. Enkele jaren geleden broedde deze sternensoort voor het eerst sinds de jaren vijfitg weer in Nederland, in het Zuidlaardermeergebied. Vorig jaar verhuisde de kolonie naar het natuurgebied 't Roegwold, toen Het Groninger Landschap het waterpeil in het gebied tijdelijk verlaagde om de vegetatie te laten herstellen. Nu zijn de vogels dus weer terug.

Een mooie plek om de vogels in de zomerpolders te bekijken: vanaf het gemaal aan het einde van de Zuiderhooidijk in Onnen.