Hogere erkenning Nedersaksisch in Europa

Steeds minder mensen in onze provincie spreken nog Gronings. Omdat het Gronings een grote emotionele en cultuurhistorische waarde voor Groningen heeft, wil de provincie daar iets aan doen. Samen met de provincies Drenthe, Gelderland, Overijssel en de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf willen we een grotere erkenning van het Nedersaksisch in Europa. Het Nedersaksisch is de verzamelnaam van streektalen die in het noorden en oosten van Nederland gesproken worden. Met een grotere erkenning kunnen we het Nedersaksisch, en dus ook het Gronings, beter beschermen. Bijvoorbeeld met geld uit Europese fondsen.

Officiƫle aanvraag

Om een grotere erkenning te krijgen moet het Nedersaksisch een plek krijgen onder Deel III van het Europese Handvest voor Regionale Talen of Talen van Minderheden. Op donderdag 25 maart 2010 hebben we staatssecretaris Bijleveld de officiƫle aanvraag aangeboden en haar gevraagd deze in te dienen bij de Raad van Europa.