Hoe staat het met onze natuur en ons landschap?

De provincie heeft de 'Toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen 2010' gepresenteerd. Deze rapportage verschijnt eens in de vier jaar en brengt de ontwikkelingen van het landschap, de planten en de dieren in onze provincie in beeld. Deze houden we bij sinds 1987. We gebruiken de onderzoeksresultaten bij de ontwikkeling van ons natuur- en landschapsbeleid.

De provincie heeft de 'Toestand van natuur en landschap in de provincie Groningen 2010' gepresenteerd. Deze rapportage verschijnt eens in de vier jaar en brengt de ontwikkelingen van het landschap, de planten en de dieren in onze provincie in beeld. Deze houden we bij sinds 1987. We gebruiken de onderzoeksresultaten bij de ontwikkeling van ons natuur- en landschapsbeleid.

Natuur

Dankzij de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur gaat het met een aantal soorten beter. Dat geldt vooral voor de reservaatgebieden van particulieren en organisaties, zoals Natuurmonumenten of het Groninger Landschap. Daarom willen we doorgaan met ons natuurbeheerbeleid. Vanwege de rijksbezuinigingen gaan wel kijken hoe we het beschikbare geld effectiever in kunnen zetten. Bovendien bedenken we de projecten het liefst zoveel mogelijk samen met belanghebbenden, zoals natuur- en milieuorganisaties, boeren en bewoners in de streek.

Landschap

Het rapport laat ook zien dat schaalvergroting in de landbouw en industrie minder goed is voor natuur en landschap en het aantal verschillende soorten planten en dieren. We steken per jaar 1 miljoen euro extra in ons Groninger landschap. Daarnaast gaan we op zoek naar mogelijkheden om hiervoor meer geld bij elkaar te krijgen van andere partijen, zoals particulieren en het bedrijfsleven. Dit doen we bijvoorbeeld door gebiedsfondsen.