Hoe sluit opleiding offshore wind beter aan op bedrijfsleven?

Het netwerk Northern Netherlands Offshore Wind gaat onderzoeken of de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt op het gebied van (offshore) wind in de Eemsdelta regio verbeterd kan worden. De laatste jaren groeit het aantal bedrijven in en rond de Eemshaven dat actief is op het gebied van offshore wind. Om die groei te blijven ondersteunen moeten de komende jaren versneld mensen worden opgeleid voor de windsector. De provincie betaalt ruim 25.000 euro aan mee aan het onderzoek.

Het netwerk Northern Netherlands Offshore Wind gaat onderzoeken of de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt op het gebied van (offshore) wind in de Eemsdelta regio verbeterd kan worden. De laatste jaren groeit het aantal bedrijven in en rond de Eemshaven dat actief is op het gebied van offshore wind. Om die groei te blijven ondersteunen moeten de komende jaren versneld mensen worden opgeleid voor de windsector. De provincie betaalt ruim 25.000 euro mee aan het onderzoek.

Vervolgtraject

De bedoeling is dat bedrijven zich samen organiseren en een overeenkomst aangaan met het Noorderpoort College voor de studie MBOWindtechnician in Delfzijl. Op deze manier kunnen de bedrijven in opleidingsfaciliteiten voor hun toekomstige personeel voorzien. De bedrijven kunnen meewerken aan het verder uitbouwen en professionaliseren van de studie MBOWindtechnician, door het verzekeren van stageplaatsen, werkplekken en betrokkenheid bij het studieprogramma. Het marktonderzoek van Northern Netherlands Offshore Wind moet uitwijzen of bedrijven hiervoor voldoende interesse hebben. Het Noorderpoort en de deelnemende bedrijven moeten het vervolg zelf bekostigen, bijvoorbeeld met geld van het Rijk.

Northern Netherlands Offshore Wind

Northern Netherlands Offshore Wind, kortweg NNOW, ondersteunt bedrijven om een sterke (internationale) plek in de markt van de offshore wind te krijgen. Het initiatief voor de NNOW komt van de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, Energy Valley en Syntens.