Hitte en droogte in Groningen: bij wie kun je waarvoor terecht?

De gevolgen van de langdurige droogte en hitte zijn merkbaar in onze provincie. We moeten nu extra alert zijn op branden, zuinig omspringen met water en de kwaliteit van het zwemwater goed in de gaten houden. Er zijn verschillende organisaties in Groningen die de nodige maatregelen treffen en elkaar regelmatig op de hoogte houden. Wat kun je zelf doen en bij wie kun je waarvoor terecht?

Organisaties

Hieronder een overzicht van de actuele onderwerpen en de organisaties die erover gaan:

  • Brand: Brandweer Groningen. Door de droogte is de kans op branden zeer groot, in de natuur, maar ook bij het gebruik van bijvoorbeeld landbouwmachines.
  • Drinkwater: Waterbedrijf Groningen. Er is veel vraag naar drinkwater op dit moment, waardoor er in de provincie Groningen minder waterdruk is. Wees daarom zuinig met water uit de kraan.
  • Waterstand en dijken: het waterschap Hunze en Aa's (in het oosten van de provincie), waterschap Noorderzijlvest (in Groningen en het noorden en westen van de provincie) en wetterskip Frysl├ón (in het Westerkwartier). De waterschappen houden onder meer de dijken nat, zodat er geen scheuren kunnen ontstaan. Met de lage waterstanden is het daarnaast belangrijk om geen grote hoeveelheden water uit sloten of kanalen te halen, voor bijvoorbeeld vee, het land of de tuin.
  • Zwemwater: provincie Groningen. Kijk op onze zwemwaterkaart of www.zwemwater.nl. Door de hitte neemt de kwaliteit van het zwemwater af. Op onze kaart is te vinden waar de waterkwaliteit regelmatig wordt gecontroleerd en waar het veilig zwemmen is. Als je huid- of darmklachten hebt na zwemmen of blauwalg aantreft op een van de zwemlocaties, geef dat dan door via het algemene nummer van de provincie Groningen: 050 - 316 49 11.
  • Bruggen en sluizen: provincie Groningen.  De meeste bruggen en sluizen zijn in beheer van de provincie. Met de hitte houden we de bruggen nat, ter verkoeling, zodat ze gewoon geopend kunnen worden voor de schepen. Kijk op onze vaarwegenkaart of bel het algemene nummer voor informatie: 050 - 316 49 11.
  • Scheepvaart hoofdvaarwegen (Van Starkenborghkanaal en Eemskanaal): Rijkswaterstaat
  • Provinciale wegen (N-wegen): provincie Groningen. Om te voorkomen dat het asfalt kapot gaat door de hitte, strooien we zo nu en dan zout of zand, ter verkoeling. Bel voor informatie het algemene nummer: 050 - 316 49 11.
  • Gezondheid: de GGD Groningen. Door de warmte kun je last krijgen van je gezondheid. Vooral ouderen en kinderen kunnen klachten krijgen. Ook is er kans op smog en ozon.
  • Algemeen: Veiligheidsregio Groningen, het samenwerkingsverband van overheden en hulpverleningsorganisaties, tijdens noodsituaties of calamiteiten.