Het zingen van de veldleeuwerik

Afgelopen week stond nogal in het teken van de natuur en de landbouw. Sloot ik de vorige week af met een werkbezoek aan de agrarische natuurvereniging Oost-Groningen, deze vrijdag eindigde ik met alle drie de agrarische collectieven, waarvan de ANOG er één is. Dat gebeurde in Noordbroek, op een akker waar de randen zijn ingezaaid met bloemen. Dat is goed voor akkervogels en daar is het ons nu net de komende jaren om te doen.

 

Afgelopen week stond nogal in het teken van de natuur en de landbouw. Sloot ik de vorige week af met een werkbezoek aan de agrarische natuurvereniging Oost-Groningen, deze vrijdag eindigde ik met alle drie de agrarische collectieven, waarvan de ANOG er één is. Dat gebeurde in Noordbroek, op een akker waar de randen zijn ingezaaid met bloemen. Dat is goed voor akkervogels en daar is het ons nu net de komende jaren om te doen.

Eerder kregen boeren die zich inzetten voor agrarisch natuurbeheer allemaal een contract en subsidie. Vanaf 1 januari 2016 sluiten we nog maar drie contracten af, met drie collectieven van boeren die samen de hele provincie dekken. Deze collectieven gaan, op basis van voorwaarden die de provincie aangeeft, met boeren aan de slag.  Zij doen onderling ook de financiële afhandeling.

Doel is om agrarisch natuurbeheer uit te voeren in geconcentreerde gebieden, om versnippering te voorkomen. Doel van de nieuwe opzet is ook om de bureaucratie terug te dringen. Het is zonde als er van elke euro dertig tot veertig cent aan kosten wordt uitgegeven. Dan blijft er te weinig over om werkelijk te gebruiken voor de flora en fauna op weilanden en akkers.

De drie collectieven  gaan zich samen met de boeren inzetten voor bijvoorbeeld de grutto, veldleeuwerik, kiekendief en andere soorten die thuishoren in de provincie Groningen. 

Het gaat in onze provincie echt ergens om. Ter indicatie: tot  en met 2021 investeren we jaarlijks zo'n 5 miljoen euro in het agrarisch natuurbeheer.  Je praat dus over zo'n 30 miljoen! Dit bedrag bestaat voor 50 procent uit provinciale geld,  de andere helft komt van de Europese Unie.

Maandag was het SP-Kamerlid in het Noorden om zich te laten informeren over de problemen die boeren hebben of krijgen met fosfaat. Die problemen zijn ontstaan nadat in april het melkquotum verdween en boeren hun veestapel en stallen flink uitbreidden. Wij willen dat er een oplossing komt voor boeren die veel grond hebben, waar zij hun mest nog  kwijt kunnen. Het Noorden mag niet de dupe worden van varkens- en kippenboeren in het Zuiden, die veel dieren houden op weinig grond.

Woensdag kwam de strook EHS in de Statencommissie langs die we in Westbroek willen aanleggen. De verschillende fracties zijn positief over dit plan, maar willen wel dat er haast wordt gemaakt met de zogeheten faunapassage onder de A7, om te voorkomen dat otters of dassen worden doodgereden.

De oproep begrijp ik, maar de provincie beschikt niet over miljoenen om daar dure oplossingen voor te vinden. Ik wil met alle betrokken organisaties naar praktische oplossingen toe, waarbij het niet vaststaat dat alleen de provincie financieel bijdraagt.

Problemen, geld, vergaderingen - dan is het altijd leuk om de week af te sluiten waar je de veldleeuwerik hoort. Want hoe kwetsbaar deze soort helaas is, het aantal in Groningen is aan de beterende hand. Gelukkig, want hun gezang is een genot.