Het wordt 4 maart 2011

De datum voor de Tweede Bestuursconferentie RUD is bekend: het wordt 4 maart. De uitnodiging is deze week verzonden naar gedeputeerde, wethouders en provincie- en gemeentesecretarissen. Tijdens de bestuursconferentie bespreken we het concept-eindrapport van de fasen 1 en 2.

De datum voor de Tweede Bestuursconferentie RUD is bekend: het wordt 4 maart 2011. De uitnodiging is deze week verzonden naar gedeputeerde, wethouders en provincie- en gemeentesecretarissen. Tijdens de bestuursconferentie bespreken we het concept-eindrapport van de fasen 1 en 2.

Op basis van de discussies stelt de projectgroep een advies op over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie om eind maart in het bestuurlijk overleg RUD tussen Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en provincie te bespreken.

In april nemen de afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten een besluit over de concept-eindrapportage en het advies. Dat leggen zij voor aan de georganiseerde overleggen, ondernemingsraden, gemeenteraden en Provinciale Staten. Voor de zomervakantie neemt het bestuurlijk overleg RUDVGG - provincie een definitief besluit over het takenpakket en de organisatievorm van de regionale uitvoeringsorganisatie.

De bestuursconferentie vormt de eerstvolgende mijlpaal in het project. Dinsdag heeft de kerngroep met Jan Beldman gediscussieerd over de werkwijze naar de bestuursconferentie toe en een verdere uitwerking van samenwerkingsmodellen.

Jan Beldman is adviseur bij KplusV organisatieadvies, het bureau dat de kern- en projectgroep ondersteunt. Onze discussie vroeg meer tijd dan gedacht. Om negen uur begonnen en tegen vieren hadden wij alles goed doorgepraat. Jan Beldman gaat daar nu mee aan de slag en in de eerste week van het nieuwe jaar praten wij verder.

In januari zijn er twee workshops met de projectgroep om tot een concept-eindrapportage te komen. Die rapportage bespreken de projectgroepleden in de eerste helft van februari met hun bestuurlijke en ambtelijke achterban. Over de manier waarop dat met ondernemingsraden gebeurt, heb ik nog overleg met de voorzitters van de ondernemingsraden.

Op 6 januari houd ik een presentatie bij de gemeenteraad van Bellingwedde. Alvast het voorbereidende werk daarvoor gedaan.

Op kantoor is het rustig. Zo vlak voor de kerst elke dag minder collega’s aanwezig. Daardoor is er minder overleg en kunnen kerngroep en adviseurs meters maken. Op deze manier hebben wij dit jaar de zomer-, herfst- en kerstvakantie goed benut. Hierdoor kunnen wij tempo blijven maken.

Ik wens alle lezers van dit blog prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2011. In het nieuwe jaar hoort u weer van mij.