Herstel van vertrouwen centraal in nieuwjaarstoespraak René Paas

De komende tijd moet er gewerkt worden aan het herstel van het vertrouwen in de samenleving. Daarbij is een rol weggelegd voor bestuurders, maar ook voor inwoners. Die boodschap was te horen in de eerste nieuwjaarsspeech van René Paas als commissaris van de Koning, op maandagmiddag 2 januari in het provinciehuis. De nieuwjaarsbijeenkomst was toegankelijk voor alle inwoners en relaties van de provincie Groningen.

Iedereen kan bijdragen

De commissaris uitte in zijn speech zijn zorgen over het verlies van vertrouwen in de politiek en de 'elite'. Volgens hem kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat dat vertrouwen wordt teruggewonnen. 'Iedereen in Groningen kan bijdragen aan herstel van vertrouwen', aldus de commissaris. 'Door zelf in actie te komen. Door bondgenoten te zoeken om er samen de schouders onder te zetten'. Als voorbeeld haalde hij enkele sociale initiatieven aan, die nu al plaatsvinden in wijken en dorpen in onze provincie. Daarbij prees hij de inzet van de betrokken Groningers.

Bijzondere verantwoordelijkheid 

Bestuurders hebben volgens Paas een bijzondere verantwoordelijkheid. Volgens hem is het belangrijk als bestuurder goed te luisteren, betrouwbaar en dienstbaar te zijn en nauw samen te werken met elkaar. Er moet worden gebouwd aan een beter Groningen, bijvoorbeeld door meer mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor een veilige en leefbare provincie, 'zonder schokken en scheuren'. Paas hoopt daarnaast dat het volgende kabinet meer gaat investeren in Noord-Nederland.

Afsluiting

Tot slot keek hij alvast vooruit naar komend jaar, want 'je kunt geen betere wereld maken als je je niet kunt voorstellen hoe die eruit ziet'. Hij zei zich te verheugen op de samenwerking met alle betrokken partijen: 'Wij kunnen vandaag beginnen om stap voor stap wantrouwen om te zetten in vertrouwen. Een gelukkig nieuwjaar overkomt ons niet zomaar. Een gelukkig nieuwjaar maken we samen'.