Herinrichting Zuidelijk Westerkwartier van start

Gedeputeerde Henk Staghouwer gaf op 20 december het startsein voor de herinrichting van het Zuidelijk Westerkwartier. In het Zuidelijk Westerkwartier wordt nieuw natuur ontwikkeld. Tegelijkertijd worden waterbergingsgebieden ingericht en worden maatregelen genomen voor landbouw, recreatie en herstel van landschap. De Drie Polders gaat als eerste deelgebied van start.

Gebiedsinrichting 

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt vanaf 2020 gewerkt aan natuurontwikkeling en de inrichting van waterbergingsgebieden. Dit gebeurt om te voorkomen dat de omgeving bij hoog water niet onder water komt te staan. Ook wordt de kwaliteit van het water verbeterd. Verder verbeteren we de omstandigheden voor de landbouw, herstellen we het landschap en zoeken we naar nieuwe mogelijkheden voor recreatie. Dit moet het Zuidelijk Westerkwartier een prettig leefgebied maken voor mensen, dieren en de natuur.