Herinrichting natuurgebied Midden-Groningen afgerond

De herinrichting van natuurgebied Midden-Groningen ('t Roegwold) in de gemeente Slochteren is na twintig jaar officieel afgerond. Gedeputeerde Henk Staghouwer was aanwezig bij de feestelijke afsluiting van het project, op vrijdag 27 mei. In het gebied, dat bijna zo groot is als 2400 voetbalvelden bij elkaar, is de afgelopen jaren veel veranderd. Naast veel nieuwe natuur zijn er ook nieuwe kades en fiets- en wandelpaden bij gekomen en zijn de landbouwgronden opnieuw ingericht.

Rondje Schildmeer

In het gebied is 45 kilometer aan fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd en met elkaar verbonden, waardoor een recreatief netwerk is ontstaan. Het 'rondje Schildmeer' is op dit moment erg populair onder fietsers en wandelaars, terwijl ook het nieuwe plankenpad over het Dannemeer veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren kades verbeterd, nieuwe bruggen geplaatst en visvriendelijke oevers aangelegd. Verder zijn de landbouwgronden opnieuw ingericht, waardoor ze meer geconcentreerd zijn en de natuur meer ruimte heeft gekregen. Dat is gebeurd door aankoop en ruil van gronden.

Natuurnetwerk

Midden-Groningen is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland, een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Het werk in het gebied is uitgevoerd door de landinrichtingscommissie Midden-Groningen (opgericht in 1994), in opdracht van de provincie. De afgelopen jaren is al een aantal deelprojecten opgeleverd, zoals de gebieden Tetjehorn (bij Overschild) in 2001, de Westerpolder (bij Kolham) in 2003 en het Dannemeer (bij Slochteren) in 2014. De inrichting van het gebied Haansplassen is bijna klaar.

Financiering en uitvoering

Het project heeft enkele tientallen miljoenen euro's gekost en is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de provincie Groningen, het waterschap Hunze en Aa’s, Regio Groningen-Assen, de gemeente Slochteren en via subsidie uit het Waddenfonds. RWE/Essent droeg bij aan het project als onderdeel van een breed pakket aan extra natuurmaatregelen voor (kust)vogels. Uitvoeringsorganisatie Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied) en het Kadaster ondersteunden de landinrichtingscommissie bij haar werk.