Herinneringsbeeld bij Bert Swartbrug in Zuidhorn onthuld

'Bert Swartbrug'. Zo heet de nieuwe spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn. De brug is genoemd naar oud-burgemeester Bert Swart van Zuidhorn, die in juni 2017 overleed. Op woensdag 25 april werd het herinneringsbeeld onthuld door Paula en Peter Swart, de weduwe en de zoon van de overleden burgemeester. 

Nieuwe bruggen

Sinds de zomer van 2017 heeft Zuidhorn er twee nieuwe bruggen bij: de spoorbrug en de tafelbrug. De afgelopen twee jaar heeft Rijkswaterstaat hier samen met de provincie Groningen en ProRail aan gewerkt. Vorig jaar zomer zijn beide bruggen geplaatst en nu zijn deze projecten afgerond. Op dit moment wordt in Aduard gewerkt aan een nieuwe brug en een rondweg die daarop aansluit. Naar verwachting worden de brug en de rondweg in de zomer van 2019 in gebruik genomen. Daarna worden de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug nog vervangen.

Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Groningen en Fryslân aan het verbeteren van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en bruggen worden vervangen om de vaarweg geschikt te maken voor grotere en bredere schepen. Hierdoor kunnen schepen vlot en veilig doorvaren en is de vaarweg vrij voor meer transport over water. Sinds 2014 is Rijkwaterstaat eigenaar van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Meer informatie

Meer informatie over de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is te vinden op www.lemmer-delfzijl.nl.