Herijking ecologische hoofdstructuur in Groningen

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil bezuinigen op de ontwikkeling van nieuwe natuur in het landelijk gebied, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit heeft ook gevolgen voor de EHS in onze provincie. Sommige delen zullen verder ontwikkeld kunnen worden andere delen niet. Daarom maakt de provincie de komende maanden een herijking van de EHS in de provincie Groningen. Daarbij betrekken we de gebiedspartners, zoals landinrichtingscommissie, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, landbouw en gemeenten.

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken,  Landbouw en Innovatie (EL&I) wil bezuinigen op de ontwikkeling van nieuwe natuur in het landelijk gebied, de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit heeft ook gevolgen voor de EHS in onze provincie. Sommige delen zullen verder ontwikkeld kunnen worden andere delen niet. Daarom maakt de provincie de komende maanden een herijking van de EHS in de provincie Groningen. Daarbij betrekken we de gebiedspartners, zoals landinrichtingscommissie, natuurbeschermingsorganisaties, waterschappen, landbouw en gemeenten.

Nieuwe invulling ecologische hoofdstructuur

Het Rijk wil bezuinigen op het Investeringsbudet Landelijk Gebied. Met dat budget financieren we allerlei projecten die de kwaliteit van het landelijk gebied verbeteren. Er is al veel bereikt met dit budget, maar we zijn nog niet klaar. Bijvoorbeeld nog niet met de realisatie van de EHS. We willen dit wel graag op een goede manier afmaken. Omdat dit geldt voor alle provincies, heeft de staatssecretaris een totale herijking aangekondigd van de EHS. De provincies willen graag zelf met de betrokken partners tot een nieuwe invulling van de EHS komen.

Onderhandelingen met de staatssecretaris

Gedeputeerde Hollenga: "We gaan een spannende tijd tegemoet in de onderhandelingen met de staatssecretaris. Voor ons staat voorop dat we een duurzaam functionerende EHS in de benen willen houden. Deze ambitie zullen we de komende maanden uitwerken. Maar ook met andere zaken willen we verder, zoals structuurverbetering van de landbouw en behoud van het landschap. Ook dat is onze inzet bij de besprekingen die nog gaan volgen met de staatssecretaris."