Henk Staghouwer beëdigd als gedeputeerde

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is op woensdag 24 april beëdigd als lid van het college van Gedeputeerde Staten. De beëdiging vond plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De portefeuille van Staghouwer bestaat uit de thema's Natuur, Landschap, Wadden, Landbouw en Visserij.

 

Henk Staghouwer (ChristenUnie) is op woensdag 24 april beëdigd als lid van het college van Gedeputeerde Staten. De beëdiging vond plaats tijdens de vergadering van Provinciale Staten. De portefeuille van Staghouwer bestaat uit de thema's Natuur, Landschap, Wadden, Landbouw en Visserij.

Verduurzaming landbouw

Als gedeputeerde wil Staghouwer zich vooral richten op een verduurzaming van de landbouw en het agrarisch natuurbeheer. Daarnaast gaat hij zich inzetten voor een verdere inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur. Verder vindt Staghouwer het belangrijk om samen met Duitsland te werken aan een gezonde Eems-Dollard.

Statenlid

Henk Staghouwer is getrouwd en woont in Briltil. Tot eind 2011 had hij een bedrijf met zeven bakkerszaken in Groningen en het Westerkwartier. Naast het ondernemerschap is Staghouwer bestuurlijk actief geweest in brancheverenigingen, in de kerkgemeenschap, bij diverse ontwikkelingsprojecten en sinds 2002 als Statenlid voor de ChristenUnie.