Help mee de luchtkwaliteit en geurbeleving in Delfzijl in beeld te brengen

Op 1 juni gaat er een proef van start om geurhinder te melden en de stoffen in de lucht te meten rondom het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl. Met deze proef willen we als provincie objectief en onafhankelijk inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in het gebied. Omwonenden die mee willen doen (maximaal 50 deelnemers) kunnen zich aanmelden via pilot@provinciegroningen.nl.  

Meten en melden

Om de luchtkwaliteit te meten komt er een meetnet, dat verschillende stoffen continu en periodiek meet en zichtbaar maakt via een app. Tijdens de pilot kunnen inwoners van het gebied geurhinder melden en de luchtkwaliteit raadplegen in de app. Zo krijgen alle deelnemers op elk gewenst moment inzicht in geurmeldingen, aangekondigde mogelijke geurhinder door bedrijven en de luchtkwaliteit binnen het gebied.

App

De app wordt, samen met omwonenden en bedrijven, tijdens een pilot van vier maanden ontwikkeld. Voor deze pilot zoekt de provincie Groningen deelnemers, om de app aan de hand van gebruikerservaringen en -wensen verder te ontwikkelen. Deelnemers blijven volledig anoniem en er worden op geen enkele wijze privégegevens met derden gedeeld. De tijdsinvestering is minimaal.

Doet u mee?

Als u zich opgeeft per mail informeren we u over het vervolg en de precieze startdatum in juni. Mogelijk komen we bij u in de buurt om uitleg te geven hoe de app werkt. Er is in de pilot plaats voor 50 deelnemers, die rondom het industriegebied Oosterhorn wonen. Wilt u meer weten of meedoen? Mail dan naar pilot@provinciegroningen.nl.

Samenwerking

Dit project wordt gerealiseerd samen met de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, de Omgevingsdienst Groningen, Groningen Seaports, de Adviesgroep Geur Delfzijl e.o., de gemeente Delfzijl, de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Groningen en vier bedrijven die zijn gevestigd op het industrieterrein Oosterhorn.