Heetste en droogste plekken in Groningen op de kaart

De provincie en de gemeente Groningen laten een kaart maken waarop je kunt zien wat de heetste en droogste plekken zijn in de stad Groningen op warme dagen. Hitte- en droogtestress hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Mensen kunnen door hittestress bijvoorbeeld oververhit raken en problemen krijgen met hun gezondheid. Met de hitte- en droogtestresskaart krijgen gemeenten en provincies meer zicht op locaties waar problemen kunnen ontstaan en welke maatregelen er mogelijk zijn.

De provincie en de gemeente Groningen laten een kaart maken waarop je kunt zien wat de heetste en droogste plekken zijn in de stad Groningen op warme dagen. Hitte- en droogtestress hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Mensen kunnen door hittestress bijvoorbeeld oververhit raken en problemen krijgen met hun gezondheid. Met de hitte- en droogtestresskaart krijgen gemeenten en provincies meer zicht op locaties waar problemen kunnen ontstaan en welke maatregelen er mogelijk zijn.

Gevolgen hitte en droogte

Door klimaatverandering verwachten we in steden als Groningen effecten door toenemende hitte en droogte. Hittestress heeft grote gevolgen voor de volksgezondheid, arbeidsproductiviteit, mobiliteit, economisch en recreatief gedrag van inwoners en energieverbruik. Droogte leidt niet alleen tot verdorde tuinen, maar kan ook leiden tot de aantasting van houten funderingspalen, (ongelijke) bodemdaling, waterkwaliteitsproblemen en watertekorten.

Maatregelen

Als overheden weten waar de heetste plekken zijn, kunnen er op die plekken maatregelen worden genomen om hittestress te vermijden. Denk aan het planten van struiken en bomen, groene daken en het verminderen van verharding bijvoorbeeld door grasvelden aan te leggen. Met de hitte- en droogtestresskaart kunnen we ook het effect van dit soort maatregelen bekijken.

Discussie

Met de kennis die de kaart oplevert willen we een discussie starten, zowel binnen onze eigen organisatie als met anderen, zoals gemeenten, waterschappen en GGD's. De discussie moet bijdragen aan het ontwikkelen van beleid. De kaart geeft ons een eerste onderbouwing voor klimaatverantwoord ruimtegebruik.

De kaart wordt gemaakt door advies- en ingenieursbureau Tauw in samenwerking met Deltares, TNO en de Technische Universiteit Delft. De provincie draagt 10.000 euro bij.