Harener ouderen krijgen dorpsvertier

De zelfstandige ouderen uit Haren krijgen straks een vaste plek om elkaar te ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Voor deze vitale ouderen heeft Dorpsvertier het plan opgevat om een activiteiten- en ontmoetingscentrum op te richten. Het Loket Leve(n)de Dorpen in de regio Centraal draagt een bedrag van tienduizend euro bij om dit plan te realiseren.

Ouderen in Haren

Haren is de vijfde grijze gemeente van Nederland. Vele ouderen zijn alleenstaand, mantelzorger of worden steeds meer beperkt in hun mobiliteit. Reden genoeg voor Dorpsvertier in Haren om een activiteiten en -ontmoetingscentrum te willen bouwen om mensen met elkaar in contact te brengen. Het nieuwe ontmoetingscentrum moet in de loop van 2010 vijf dagen per week open zijn. De initiatiefnemers voor Dorpsvertier zijn welzijnsstichting Torion, verzorgings- en verpleeghuis de Zonnehof en de gemeente Haren. De totale kosten bedragen 347.000 euro.

Loket Leve(n)de Dorpen

Bewoners van dorpen die een idee hebben om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren kunnen terecht bij het Loket Leve(n)de Dorpen. Het Loket helpt bij het maken van een concreet projectvoorstel, geeft advies en hulp bij het ontwikkelen van een dorpsvisie, maakt wegwijs bij het vinden van de juiste organisaties, biedt ondersteuning van deskundigen en kan projecten financieren tot maximaal € 10.000. Ideeën moeten gesteund worden door de inwoners van het betreffende dorp en de betrokken gemeente.

Bovenstaand project is mede-gefinancieerd door Loket Leve(n)de Dorpen van de regio Centraal. In de province Groningen zijn heeft iedere regio (Noord, West, Oost en Centraal) een eigen Loket Leve(n)de dorpen. Of een project in aanmerking komt voor financiering van het Loket beslist het regioteam van het gebied, een samenwerkingsverband tussen provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio's.