Half miljoen voor vernieuwende projecten

Een tractor die precies weet wat hij waar moet doen als het gaat om zaaien, grondbewerken, ziektes herkennen, bemesten, irrigeren, bespuiten of rooien. Dat is wat LTO-Noord samen met diverse bedrijven, Universiteit Wageningen en het Productschap Akkerbouw wil ontwikkelen. Het project IJkakker krijgt bijna 250.000,- euro van de provincie Groningen. Ook de projecten Flexiheat van RenQi en LanthioPEP-RUG krijgen geld van de provincie.

Een tractor die precies weet wat hij waar moet doen als het gaat om zaaien, grondbewerken, ziektes herkennen, bemesten, irrigeren, bespuiten of rooien. Dat is wat LTO-Noord samen met diverse bedrijven, Universiteit Wageningen en het Productschap Akkerbouw wil ontwikkelen. Het project IJkakker krijgt bijna 250.000,- euro van de provincie Groningen. Ook de projecten Flexiheat van RenQi en LanthioPEP-RUG krijgen geld van de provincie.

Project IJkakker

Het project IJkakker ontwikkelt op drie ijkpercelen (zand, klei en dal) in Groningen en Drenthe met behulp van sensortechnologie diverse adviesdiensten voor boeren. Het gaat dan om adviezen over beregenen en bemesten, gewasbescherming en het herkennen van plantenziekten. Het uiteindelijke doel is dat een boer een kaartje met daarin een adviesdienst kan laden in zijn tractor. De tractor weet dan precies waar hij moet zaaien, grondbewerken, ziektes herkennen, bemesten, irrigeren, bespuiten of rooien. Op die manier wordt er efficiƫnter omgesprongen met water, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen, wat een belangrijke stap is naar duurzame akkerbouw. Het project kost ruim 3,3 miljoen euro.

Project Flexiheat

RenQi wil met het project Flexiheat onderzoeken of het haalbaar is in Noord-Nederland drie warmtenetten te maken met zogenaamde intelligente warmterotondes. Een warmtenet is een systeem dat woningen en bedrijven voorziet van warmte. Een intelligente warmterotonde koppelt voorzieningen op gebied van opwekking, opslag, transport en benutting (warmte-/koudevraag) en systemen die vraag en aanbod op elkaar afstemmen. RenQi ontwikkelt hiervoor businessmodellen die nieuw zijn in de wereld. Hiermee kunnen de bedrijven die aan het project deelnemen bepalen of ze gaan investeren in het opzetten van warmtenetten. Bovendien maakt RenQi een ontwerp van de drie warmtenetten. Het project kost ruim 2,3 miljoen euro. De provincie betaalt eraan mee met een bedrag van 200.000,- euro.

LanthioPEP-RUG

Doel van het project van het bedrijf LanthioPEP B.V. is het medicijngebruik te verminderen, waardoor de zorgkosten dalen en patiƫnten minder last van bijwerkingen hebben. Hiervoor gaan de deelnemende bedrijven op zoek naar enzymen die bijdragen aan het stabiliseren van peptiden (een soort moleculen), waardoor peptidenmedicijnen effectiever, specifieker en langer gaan werken. Het project kost ruim een half miljoen. De provincie draagt 55.000,- euro in de totale kosten bij.