Half miljoen voor uitbreiding 5G-proeftuin in Noord-Groningen

De proeftuin van 5Groningen op de Zernike Campus, waar ondernemers en non-profitorganisaties experimenteren met toepassingen via 5G-verbinding, wordt uitgebreid naar Noord-Groningen. De komst van de nieuwe testlocaties moet zorgen voor een snelle marktintroductie van 5G-toepassingen. De provincie draagt 500.000 euro bij (10 procent van de totale kosten), bovenop een subsidiebedrag vanuit een Europees fonds. 

Zelfrijdend busje

Het lectoraat New Business & ICT van de Hanzehogeschool Groningen is aanspreekpunt voor 5Groningen en exploitant van de proeftuin (het 5G Lab). De testlocatie is sinds juni 2017 in gebruik. 5Groningen begon met vijf projecten, maar inmiddels is dat aantal uitgebreid naar zeventien. De projecten sluiten vaak aan op specifieke vraagstukken die spelen in deze regio. Zo worden er proeven gedaan met een zelfrijdende busje en met de 'smart potato', een gerobotiseerde aardappel die boeren inzicht biedt in bijvoorbeeld de bodemgesteldheid. 

Extra werkgelegenheid

De 5G-proeftuin wordt nu uitgebreid met een aantal nieuwe testlocaties in het noorden van onze provincie, wat moet zorgen voor vijf extra banen bij 5Groningen. Daarnaast is de verwachting dat er door de uitbreiding van de proeftuin de komende jaren zo'n 15 nieuwe bedrijven bijkomen (goed voor 45 extra banen), die gaan experimenteren met 5G-verbinding. 

Financiering

De provincie draagt financieel bij vanuit Groningen@Work, het programma voor economie en arbeidsmarkt 2016-2019. Het gaat om cofinanciering, als onderdeel van een bijdrage vanuit het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), bedoeld voor vernieuwingen in het midden- en kleinbedrijf. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit.