Half miljoen subsidie voor nieuw Noorderpoortcollege Stadskanaal

De provincie Groningen heeft ruim 500.000,- euro subsidie toegekend aan het nieuw te bouwen Noorderpoortcollege in Stadskanaal. De nieuwe school voor beroepsonderwijs in Stadskanaal wordt een ontmoetingsplaats voor onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. De nieuwe school krijgt een plek in ‘de groene long’ van Stadskanaal, centraal op het sportcomplex Pagedal.

 

De provincie Groningen heeft ruim 500.000,- euro subsidie toegekend aan het nieuw te bouwen Noorderpoortcollege in Stadskanaal. De nieuwe school voor beroepsonderwijs in Stadskanaal wordt een ontmoetingsplaats voor onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. De nieuwe school krijgt een plek in ‘de groene long’ van Stadskanaal, centraal op het sportcomplex Pagedal.

Openbare ruimte

De subsidie van de provincie is specifiek bedoeld voor de inrichting van de openbare ruimte rondom het gebouw. Het terreinontwerp is gebaseerd op de structuur van de historische 'wijken' (ontwateringssloten) die de Veenkoloniën kenmerkt. Tussen de wijken wordt een parkachtig en recreatief entreeplein aangelegd. Dit vormt ook een plaats waar scholieren elkaar kunnen ontmoeten tijdens de pauze. De verlaagde fietsenstalling vormt een markante plek op het terrein. Aan de westzijde van de school wordt een ruime waterrijke voortuin aangelegd. Binnen de school volgen ongeveer 1.300 leerlingen in het MBO en in het Vakcollege, opleidingen in de sectoren gezondheidszorg & welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.

ISV3-gelden

Het geld komt uit het ISV3-deelbudget Wonen. ISV staat voor Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Het gaat hier om rijksmiddelen die door de provincie toebedeeld worden aan verschillende projecten. Er is in totaal 10,68 miljoen euro beschikbaar voor de jaren 2010-2014, voor het oplossen van de leefbaarheidsproblemen als gevolg van de bevolkingsdaling. De helft van dit deelbudget is gereserveerd voor voor projectaanvragen van gemeenten uit de krimpregio Oost-Groningen. De ISV-3 gelden staan los van de gelden die de provincie Groningen beschikbaar heeft in de Reserve Leefbaarheid Krimp. Uit deze reserve heeft de provincie in 2012 ook al 250.000,- euro subsidie toegekend voor de bouw van dit nieuwe Noorderpoortcollege in Stadskanaal.