GS stemmen in met proef 'niet bestrijden van muskusratten' en schaderegeling

Gedeputeerde Staten van Groningen stemmen in met de proef 'niet bestrijden van muskusratten' en de schaderegeling voor deze proef. Doel van deze proef is een beeld krijgen van de ontwikkeling van de muskusrattenpopulatie en de schade die ontstaat in de situatie dat de muskusratten niet bestreden worden. Op 15 en 17 april 2009 vinden twee informatiebijeenkomsten plaats in Aduard en Wildervank voor grondeigenaren en andere belanghebbenden. Hiermee geeft de provincie Groningen, als vervolg op de informatiebijeenkomsten in mei en juni 2008, een toelichting op de schaderegeling.
De provincie verwerkt de uitkomsten van de bijeenkomsten in het voorstel aan Provinciale Staten. Met het bespreken van dat voorstel bepalen zij of de proef na de zomervakantie kan starten.

Schaderegeling
De provincie Groningen vergoedt de extra schade die de muskusratten tijdens de proef in de proefgebieden veroorzaken. Het gaat hier om extra schade ten opzichte van de situatie waarin de provincie geen proef uitvoert. Ook wanneer de provincie geen proef uitvoert veroorzaken de muskusratten schade, bijvoorbeeld aan oevers. De provincie vergoedt deze schade niet. 

Een onafhankelijke, externe partij bepaalt de omvang van de schade die door de proef ontstaat door alle schades in de proefgebieden gedurende de looptijd van de proef te registreren en te taxeren.
Daarnaast bepaalt deze partij welk deel van de schade een gevolg is van het uitvoeren van de proef. Dit doet zij door in de referentiegebieden de schades te registreren en te taxeren. Het verschil tussen de schades in de proefgebieden en in de referentiegebieden is de extra schade.  
Royal Haskoning Architecten heeft inmiddels de schaderegeling en een risicoanalyse voor de proef 'niet bestrijden van muskusratten' uitgewerkt.

Wetenschappelijk karakter proef
In de periode 2006-2007 heeft de Landelijke Co√∂rdinatie Commissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) landelijk zes onderzoeken uitgevoerd naar de nut en noodzaak van de muskusrattenbestrijding. In het huidige landelijke onderzoeksprogramma 2008-2010 staan theoretisch modelonderzoek naar de gevolgen van niet bestrijden en veldexperimenten met alternatieve bestrijdingsstrategie√ęn op de planning, maar geen veldproef met niet bestrijden. Daarom wil de provincie Groningen, in aanvulling op de landelijke onderzoeken, een praktijkproef doen met het niet bestrijden van muskusratten in twee proefgebieden. De provincie Groningen voert deze proef uit in samenwerking met een wetenschappelijke instelling. De proef duurt vier jaar, met een optie van verlenging met twee jaar. Inmiddels hebben de provincies gezamenlijk besloten het Groninger onderzoek toe te voegen aan de landelijke onderzoeken.

<msinternalimage link="1019189" alt="kaartje%20gebieden" width="429" height="292" ></msinternalimage>