Grutto’s terug in Koningslaagte

De grutto’s zijn gearriveerd in natuurgebied De Koningslaagte in Groningen. Sinds eind februari komen de eerste tientallen grutto’s er uitrusten en foerageren.

 

De grutto’s zijn gearriveerd in natuurgebied De Koningslaagte in Groningen. Sinds eind februari komen de eerste tientallen grutto’s er uitrusten en foerageren.

Weidevogels

Het Rietdiepgebied is een van de mooiste weidevogelgebieden van Groningen. Er wordt gericht op weidevogels beheerd. De waterhuishouding is aangepast om de grond drassig te houden, zodat de grutto’s en andere weidevogels makkelijker aan voedsel kunnen komen. Boeren houden met maaien rekening mee dat er voor de jonge opgroeiende weidevogels altijd percelen zijn met hoog kruidenrijk grasland voor bescherming en om voedsel te zoeken.

Veel grutto's

Onlangs is de grutto tot dé Nederlandse vogel gekozen. Nergens in de wereld broeden zoveel grutto’s als in Nederland en het merendeel daarvan broedt in het Friesland en Groningen. Toch neemt de soort in aantal af. Grutto’s broeden nu vooral in grasland dat veelal in agrarische handen is. Ook daar verdwijnt de grutto langzamerhand.

Elk jaar terug

Het Reitdiepgebied herbergt een van de bronpopulaties, een populatie die al jarenlang in dit gebied broedt. De vogels komen ook elk jaar weer terug. Daar zijn ze heel trouw in. Meestal broeden deze vogels op enkele honderden meters van hun geboorteplaats.