Grutto’s maken zich op voor broedseizoen

De eerste grutto’s hebben zich weer in Groningen gemeld, onder meer langs de Waddenkust. De eerste paar weken rusten de grutto’s uit in de natte uiterwaarden en ondergelopen weilanden. Daarna zoeken ze elders in de provincie hun broedplekken op, zoals de bekende weidevogelgebieden in het Reitdiepgebied: de Koningslaagte en langs de Paddepoelsterweg.

 

De eerste grutto’s hebben zich weer in Groningen gemeld, onder meer langs de Waddenkust. De eerste paar weken rusten de grutto’s uit in de natte uiterwaarden en ondergelopen weilanden. Daarna zoeken ze elders in de provincie hun broedplekken op, zoals de bekende weidevogelgebieden in het Reitdiepgebied: de Koningslaagte en langs de Paddepoelsterweg.

Matig broedseizoen

Vorig jaar kenden de grutto’s een matig broedseizoen. De aantallen lopen al en paar jaar terug. In 1997 waren er in Groningen ongeveer 5.500 grutto’s. Vorig jaar waren het er nog zo’n 1000.