'Grunnens laid' als afsluiting

Deze week veel overleg. ’s Maandags eerst overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. Deze commissie geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen, onder andere de uitkomsten van de werkbijeenkomst van de Managementteamgroep vorige week vrijdag.

Deze week veel overleg. ’s Maandags eerst overleg met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden. Deze commissie geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen, onder andere over de uitkomsten van de werkbijeenkomst van de Managementteamgroep vorige week vrijdag. Aansluitend met kerngroeplid Gea Koeling en personeel- en organisatieadviseur van de provincie Jos Wierema vier kandidaten uit de 51 brieven geselecteerd voor de sollicitatiegesprekken op 19 juni voor de kwartiermaker/beoogd directeur. Ook afspraken gemaakt over de voorbereiding van de gesprekken.
’s Middags naar Leek voor de informatiebijeenkomst voor de middenmanagers. Mark Leemans presenteert het conceptbedrijfsplan, Raymond Meijers beantwoordt vragen over het personele traject en Gea Koeling vertelt welke activiteiten op de rol staan om de samenwerking tussen de deelnemers en de Regionale Uitvoeringsdienst voor te bereiden. De middenmanagers hebben veel waardering voor de wijze waarop wij hun hebben geïnformeerd. Dat is mooi, omdat zij de komende maanden een sleutelrol hebben in de communicatie naar hun medewerkers.

Dinsdags naar Utrecht. ’s Morgens de maandelijkse vergadering met mijn collega-projectleiders RUD. Op de agenda onder andere een rapport, waarin de bedrijfsplannen van de 28 RUD’s zijn geanalyseerd. Ik concludeer met plezier dat wij niet meer in de achterhoede zitten, maar een goede middenmoter zijn. Het streven is dat alle RUD’s op 1 januari 2013 een vastgestelde gemeenschappelijke regeling, benoemde kwartiermaker/directeur en vastgesteld Sociaal statuut hebben. Dat moeten wij kunnen halen! De RUD Groningen kan volgens mij conform onze planning op 1 april 2013 operationeel zijn.
’s Middags overleg tussen de projectleiders, kwartiermakers en directeuren van de RUD’s. Ben Verleg van het landelijke programma voor de vorming van de RUD’s presenteert de stand van zaken van het programma ‘Verbetering bestuur- en strafrecht’. In onze volgende projectfase kunnen wij gebruikmaken van de vier pilots die lopen. Dick Bakker van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid presenteert het systeem voor zaakgericht werken in zijn dienst. Ook daar kunnen wij mogelijk in de volgende fase gebruik van maken.
Na afloop even bij mijn moeder langsgegaan die ook in Utrecht woont. Gezellig.

De woensdag staat helemaal in het teken van de tweede medewerkersbijeenkomst. De opkomst is weer groot. Er moeten zelfs stoelen worden bijgehaald. Mark Leemans presenteert het conceptbedrijfsplan. De reacties zijn positief. Daarna vuren de medewerkers hun vragen over de personele aspecten op Raymond Meijers af. Hij beantwoordt ze op kundige wijze. ‘s Middags zijn er vier workshops. Onderwerpen zijn organisatiecultuur, het nieuwe werken, de samenwerking tussen de deelnemers en de RUD en de RUD digitaal. In twee ronden discussiëren de medewerkers in een constructieve sfeer over hun toekomstige werkorganisatie. De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit: onder begeleiding van Harry Niehof wordt het Grunnens Laid gezongen. Een mooie afsluiting van een prima bijeenkomst.

Donderdagmorgen naar Ten Boer voor het portefeuillehoudersoverleg van de Vereniging van Groningse Gemeenten. Ik heb de wethouders geïnformeerd over de stand van zaken van ons project. Een paar wethouders vragen aandacht voor de financiële gevolgen van de vorming van de RUD. Terug op het provinciehuis met Gea Koeling en Jos Wierema de voorbeeldvragen voor de sollicitatiegesprekken besproken.
’s Middags kerngroep. Met onze communicatieadviseur Hanneke Huls gepraat over een LinkedIngroep RUD Groningen en een zelfstandige website. Het eerste idee pakken wij op. De website vinden wij een zaak van de kwartiermaker. Ook afspraken gemaakt over de aanpak van een aantal onderwerpen in het bedrijfsplan.

Vrijdagmorgen een aantal telefoongesprekken gevoerd met sollicitanten, die een afwijzing hebben gekregen. Ik vind het belangrijk dat zij een goede motivatie krijgen van hun afwijzing. Ook telefonisch overleg met Evert Bovens van KplusV organisatieadvies. Hij gaat over een paar weken een ronde maken langs de financiële adviseurs van de deelnemers om hen te ondersteunen bij het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de vorming van de RUD. Mijn bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers, Mark Boumans en Henk Jan Bolding vinden dit een prima initiatief.
Nog meer telefonisch overleg met Herman Groothuis. Herman is kandidaat voor de opvolging van Lenie Kootstra als voorzitter van de Managementteamgroep. Wij bespreken de eerstkomende vergadering op 26 juni voor.
Het is mij gelukt om een korte afspraak te maken met mijn bestuurlijk opdrachtgever Mark Boumans. Hij heeft een zware portefeuille en daardoor een overvolle agenda. Mark bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van het project RUD en over de betrokkenheid van de stuurgroep bij het bedrijfsplan. Wij willen allebei graag dat de gemeenschappelijke regeling en het bedrijfsplan voor de zomervakantie naar de colleges kan worden gestuurd.
Aan het einde van de middag mailt Mark Leemans versie 8 van het bedrijfsplan. De kerngroep bespreekt het maandag met Mark en daarna kan het naar de Managementteamgroep.