Grote betrokkenheid

Maandag kennisgemaakt met Erik van der Laan van Twijnstra en Gudde. Erik begeleidt het proces voor de vorming van de FUMO (het Friese Regionale Uitvoeringsdienst). Informatie uitgewisseld over onze beide projecten. De Friezen hebben een voorsprong op ons. Hun bedrijfsplan gaat waarschijnlijk volgende week de besluitvormingsprocedure in. Wij zijn net begonnen met het maken ervan.

 

Maandag kennisgemaakt met Erik van der Laan van Twijnstra en Gudde. Erik begeleidt het proces voor de vorming van de FUMO (het Friese RUD). Informatie uitgewisseld over onze beide projecten. De Friezen hebben een voorsprong op ons. Hun bedrijfsplan gaat waarschijnlijk volgende week de besluitvormingsprocedure in. Wij zijn net begonnen met het maken ervan.
’s Middags het zeswekelijkse overleg van mijn afdeling Programma- en Projectmanagement. Het is onze ambitie om de kwaliteit van het programma- en projectmanagement te verbeteren. Belangrijk daarvoor is dat de programma- en projectleiders in onze afdeling gezamenlijk tijd maken om kennis te delen.

Dinsdags in Utrecht de vergadering met mijn collegaprojectleiders. De provinciale programmaleiders externe veiligheid verzoeken de projectleiders RUD om externe veiligheid te agenderen. Een ook in Groningen gevoerde discussie. De afgelopen jaren is veel kennis opgebouwd door samenwerking tussen gemeenten en provincie binnen het steunpunt externe veiligheid. De financiering van het programma stopt in 2014. De programmaleiders vrezen dat de opgebouwde kennis dan weer verloren gaat.

Woensdag eerste kerngroepvergadering in nieuwe bezetting. Ook onze projectondersteuner Marianne Fokkinga is terug na een ziekteperiode. Hartstikke fijn. Onze communicatieadviseur Hanneke Huls is eveneens aanwezig. Met Hanneke gediscussieerd over de communicatieactiviteiten in de komende maanden … een breed palet met extra aandacht voor de communicatie naar de medewerkers.
’s Middags met Jan van Dijk geluncht vanwege zijn afscheid van de kerngroep. Teruggekeken op onze goede samenwerking in de afgelopen tweeënhalf jaar. Jan blijft nog betrokken bij een paar deelprojecten. Daar ben ik blij om omdat hij veel kennis heeft van de werkprocessen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. In augustus neemt Jan een jaar verlof om met zijn vriendin van Alaska richting Zuid-Amerika te fietsen … bijna net zo spannend als de vorming van de RUD.

Donderdag gesprek gehad met de Bijzondere Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Hun allereerst gefeliciteerd met het winnen van de medezeggenschapsprijs 2011-2012. De BVC bijgepraat en afspraken gemaakt over hun betrokkenheid bij het maken van het bedrijfsplan. Zij willen vier deelprojecten op de voet volgen: personeel, relatie RUD-opdrachtgevende organisaties, taken en organisatie en juridische regeling en kaders mandatering.

Vrijdag was de tweede werkdag van de projectgroepen in het provinciehuis. Zelf een tijd bij de projectgroepen Taken en organisatie en Financiën gezeten. Ik ben onder de indruk van de kennis, de betrokkenheid van de projectgroepleden en de kwaliteit van de discussies. Om half elf bij wijze van koffiepauze alle projectgroepleden in het bedrijfsrestaurant bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen in ons project.
’s Middags met de projectleiders de voortgang van de deelprojecten doorgenomen. De projectleiders zijn tevreden over de samenstelling van hun projectgroepen. Er zit voldoende kwaliteit aan tafel om de opdrachten uit te kunnen voeren. De start is goed verlopen. De projectgroep Taken en organisatie heeft wel erg veel op haar bordje. Daarom besloten om de discussie over de nevenvestiging(en) naar een aantal mensen uit vier deelprojecten te schuiven, zodat wij dat onderwerp ook voortvarend kunnen aanpakken. Ook over het programma voor de medewerkersbijeenkomst op 29 maart gediscussieerd. Wij willen er een aantrekkelijk programma van maken. Er hebben zich al 80 mensen opgegeven.
Vrijdag ook met mijn beide ambtelijke opdrachtgevers Lenie Kootstra en Henk Jan Bolding over de instelling van een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) gesproken. Volgende week gaat er een brief naar de Georganiseerde Overleggen van de gemeenten en de provincie met het verzoek om akkoord te gaan met het instellen van een BGO. Als zij instemmen, is er eind april een oprichtingsvergadering van het BGO.