Grote betrokkenheid medewerkers

Maandag even thuis gewerkt en daarna met Gerda Terpstra van mijn loopgroep DSTV Peize naar het landgoed Vennebroek bij Paterswolde gegaan. Een gesprek met boswachter Bart Zwier van Natuurmonumenten over het maken van hardlooproutes in De Onlanden. Goed gesprek over korte (4 Mijl van De Onlanden) en langere termijnplannen (hardlooproutenetwerk?). Daarna naar het werk gefietst. Daar onder andere presentatie klankbordgroep voorbereid.

 

Maandag even thuis gewerkt en daarna met Gerda Terpstra van mijn loopgroep DSTV Peize naar het landgoed Vennebroek bij Paterswolde gegaan. Een gesprek met boswachter Bart Zwier van Natuurmonumenten over het maken van hardlooproutes in De Onlanden. Goed gesprek over korte (4 Mijl van De Onlanden) en langere termijnplannen (hardlooproutenetwerk?). Daarna naar het werk gefietst. Daar onder andere presentatie klankbordgroep voorbereid.

Dinsdagmorgen gesprek met onze communicatieadviseur Hanneke Huls over laatste puntjes op de ‘i’ van het communicatieplan. Aansluitend kerngroep. Mooi om te zien dat de samenwerking tussen de ‘nieuwe’ projectdeskundigen Gea Koeling en Jan Smittenberg vorm begint te krijgen. Zij trekken vijf van de acht deelprojecten en spelen daarmee een sleutelfunctie bij het opstellen van het bedrijfsplan. Onderlinge afstemming is daarbij essentieel.

’s Middags klankbordgroep. De klankbordgroep was sinds eind februari niet meer bij elkaar geweest. Daarom eerste deel van de vergadering benut om hun bij te praten en tweede deel om te kijken hoe wij de samenwerking tussen RUD en de andere organisaties vorm kunnen geven. De waterschappen zijn daar het verst in. Afspraak gemaakt met vertegenwoordigers van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s om dat verder te concretiseren.

Woensdagmorgen gestart met overleg met mijn collega-programma- en projectmanagers bij de provincie. Vooral gesproken over wat wij dit jaar willen doen om de kwaliteit van het programma- en projectmanagement te verbeteren.

Daarna met de trein naar Zuidhorn en vanaf daar verder met Lenie Kootstra naar de gemeente Grootegast. Gesprek gevoerd met gemeentesecretaris Eric Parré, omdat Burgemeester en Wethouders de intentieverklaring niet hebben ondertekend.
Na terugkomst op het provinciehuis de voorbereiding van mijn presentatie voor de medewerkersbijeenkomst afgerond.

Donderdag was het dan eindelijk zover: de medewerkersbijeenkomst in de Hanze Plaza in Groningen. Doel was kennismaking van de toekomstige medewerkers van de RUD, informatieverstrekking en discussie. De sfeer was bij de opening en de workshops direct postief en dat bleef de hele dag zo. De meeste medewerkers staan positief ten opzichte van de vorming van de RUD en hebben er ook ideeën over. Echt genieten om te zien hoeveel input er is geleverd! Deze nemen de verschillende deelprojecten mee in de vormgeving van het bedrijfsplan.

Direct na de pauze beantwoordde Raymond Meijers, projectleider deelproject Personeel, de vele vragen die de medewerkers op hem afvuurden. Mooi was het nemen van de groepsfoto en de ontspannen afsluiting door met elkaar menselijke piramides te bouwen. De dag is echt voorbij gevlogen, een goed teken.

Vrijdag was de derde werkdag voor de deelprojecten. Aansluitend in het projectleidersoverleg de tussenbalans opgemaakt. De tussenresultaten worden verwerkt in het concept-bedrijfsplan. De proejectgroep bespreekt dat woensdag.

’s Middags met mensen uit vier deelprojecten eerste discussie gevoerd over eventuele nevenvestigingen. Aan het einde van de middag mailde Jos Wierema, personeel- en organsiatieadviseur bij de provincie, mij het concept-profiel van de kwartiermaker/directeur. Ook dat kunnen wij woensdag in de projectgroep bespreken. De vaart zit er nog steeds in!

Zaterdagmorgen met mijn dochter voor een lang weekend naar Schiermonnikoog vertrokken. Zij emigreert in juli naar Australië. Alle reden om er even samen een weekend tussen uit te gaan. Genoten van de rust op dit prachtige Waddeneiland.