Grootscheepse vernieuwing van het spoor in Groningen

De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren: Spoorzone Groningen. In dit project worden onder meer grote ingrepen gedaan op het station van Groningen. De provincie, gemeente, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur & Milieu tekenden op 14 maart de samenwerkingsovereenkomst voor dit project. Het project start in 2016 en is in 2020 afgerond.

 

De stad Groningen staat aan de vooravond van een ingrijpend infrastructureel project om de bereikbaarheid per spoor te verbeteren: Spoorzone Groningen. In dit project worden onder meer grote ingrepen gedaan op het station van Groningen. De provincie, gemeente, NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur & Milieu tekenden op 14 maart de samenwerkingsovereenkomst voor dit project. Het project start in 2016 en is in 2020 afgerond.

Verbetering bereikbaarheid per spoor

Elke dag stappen op het Hoofdstation 33.000 mensen in of uit een trein. Dit aantal groeit naar schatting naar 44.000 in 2030. Het is de bedoeling om het reizen per trein straks (nog) aantrekkelijker te maken door snellere verbindingen, comfortabele treinen en een uitnodigend station te realiseren. Daarvoor is het nodig dat de dienstregeling verbetert, treinen vaker rijden, de stations Groningen Noord en Groningen Europapark beter worden benut en de trein en bus beter op elkaar aansluiten. 

Hoofdstation

De meest ingrijpende aanpassingen vinden plaats op het Hoofdstation. Het Hoofdstation wordt omgebouwd van een kopstation (waar treinen niet meer verder kunnen rijden) tot een station voor doorgaande treinen. In de nieuwe situatie telt het Hoofdstation vier perronpleinen met zeven sporen. Aangezien de perrons  door de doorgaande treinen niet meer gelijkvloers te bereiken zijn, is de aanleg van een reizigerstunnel is noodzakelijk. Deze komt recht achter het monumentale stationsgebouw, waardoor de stationshal weer een belangrijke functie krijgt. Daarnaast wordt onderzocht hoe het stationsgebied kan uitgroeien tot een waardevolle aanvulling op de Groninger binnenstad, bijvoorbeeld met de aanleg van een bustunnel tussen de zuid- en noordzijde en een fietstunnel.

Europapark en Haren

Verder komt er een extra spoor vanaf de Esperantokruising tot station Europapark. Het huidige station Europapark wordt uitgebreid met een extra perron. Doordat er meer treinen gaan rijden en spoorlijnen worden doorgetrokken, blijft bij het Hoofdstation te weinig ruimte over voor het opstelterrein (het deel aan de zuidzijde van het station waar treinen ’s nachts en overdag ‘geparkeerd’ staan). Daarom wordt dit opstelterrein verplaatst naar de Rouaanstraat, in de gemeente Haren. In samenspraak met de omwonenden wordt de inpassing in de omgeving verder uitgewerkt.

Lees meer over het project op de pagina Stationsgebied Groningen.