Grootschalige afvang en opslag van CO2 in Noord Nederland

Noord-Nederland wil een belangrijke bijdrage leveren aan het nationale klimaatbeleid. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Noord-Nederland willen vanaf 2013 op grote schaal CO2 afvangen en opslaan in deze regio. Dit plan presenteerde commissaris van de koningin in de provincie Groningen, Max van den Berg namens de samenwerkende partijen vanochtend aan minister Van der Hoeven (EZ) en minister Cramer (VROM) in Den Haag.


Max van den Berg "Noord-Nederland biedt Nederland de kans een grote stap voorwaarts te maken met haar klimaatbeleid." Vanaf 2013 zal ruim 2,5 Megaton CO2 worden opgeslagen wat kan doorgroeien tot 12,5 Megaton in 2023. Minister van der Hoeven (EZ) noemde het een veelbelovende businesscase en prees het tempo. Ze zegde toe dat het Kabinet zijn best zou doen voor Europese financiering voor de projecten. Minister Cramer (VROM): "Het is een ambitieus plan. Als jullie je zo inzetten, kunnen wij natuurlijk niet achterblijven. Linksom of rechtsom, we gaan de techniek toepassen. Het is dus niet de vraag óf we het gaan doen, maar wanneer."

Naast het besparen van energie door bedrijven en particulieren, en het opwekken van duurzame energie draagt ook het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) bij aan het halen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Noord-Nederland heeft de ambitie om 15 tot 20 Megaton CO2 emissiereductie vanaf 2011 te bereiken, onder meer door afvang en opslag van CO2.

In de komende jaren ontstaat er een extra energievoorziening van circa 7.000 MegaWatt in Noord Nederland. Dat is genoeg voor alle huishoudens in Nederland. De partijen in Noord Nederland willen dat die energieproductie gepaard gaat met de afvang en het hergebruik of de opslag van de CO2 die daarbij wordt geproduceerd.

Ambities in Noord-Nederland
Het unieke van de samenwerking in Noord-Nederland is dat de partijen gezamenlijk zorgen voor het totale proces van afvang tot en met opslag. Zo wil Nuon vanaf 2013 starten met een zeer grootschalig afvangproject. Het gaat om maar liefst 2,5 Megaton CO2. Dat is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 100.000 auto's. Ook RWE begint in 2013 met de realisatie van een grootschalig afvangproject. SEQ wil enkele emissieloze energiecentrales bouwen waarbij opslag van CO2 op locatie plaatsvindt. Daarmee zal na 2020 in totaal 12,5 Megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen in Noord-Nederland.

De CO2 die bedrijven in Noord-Nederland afvangen, wordt voor een deel hergebruikt. Dit kan bijvoorbeeld in de algenproductie van het chemiecluster in Delfzijl (AkzoNobel). Daarnaast kan een deel van de afgevangen CO2 op land of op zee worden opgeslagen. Dit kan onder andere in lege gasvelden. Gasunie en NAM spelen een belangrijke rol bij het bestuderen van de transport en opslag van CO2. Bepalen op welke plaatsen dit mogelijk is en wat de meest aantrekkelijke plaatsen zijn voor opslag van CO2 vergt nog grondig onderzoek. De samenwerking van alle partijen in Noord-Nederland maakt de kans van slagen voor CCS in het Noorden groot.