Groot onderhoud N996 Eemshavenweg-Garrelsweer tussen april en juni

De provincie Groningen voert groot onderhoud uit aan de provinciale weg N996 tussen de Eemshavenweg en Garrelsweer. De werkzaamheden hiervoor beginnen op maandag 23 april en duren naar verwachting tot en met vrijdag 22 juni 2018. In de bebouwde kom van Loppersum vinden geen werkzaamheden plaats.  

Onderhoud

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit is nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat. 
Verder wordt op de weg markering aangebracht en wordt de verharding bij de spoorwegovergang verbeterd. Aannemer Schagen Infra uit Hasselt voert de werkzaamheden uit.

Drie fasen

De weg wordt in drie fasen gestremd:

  • Fase 1: N46 tot kruising Lopsterweg (kruising beschikbaar), 30 april tot en met 18 mei.
  • Fase 2: Kruising Lopsterweg tot bebouwde kombord Loppersum (west), 21 mei tot en met 1 juni. De kruising Bredeweg is dan weer beschikbaar.
  • Fase 3: Bebouwde kombord Loppersum (oost) tot N360 (nabij Garrelsweer), 11 juni tot en met 15 juni.

Door de werkzaamheden in fasen uit te voeren probeert de provincie de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Verkeershinder

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de wegdelen gestremd voor het verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van het naastgelegen fietspad. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid. Met aanwonenden zijn afspraken gemaakt hoe zij hun woning of bedrijf kunnen bereiken.

Spoorwegovergang

De werkzaamheden bij de spoorwegovergang vinden 's nachts plaats of op momenten dat ProRail al onderhoud heeft ingepland. Hierdoor hoeven naar verwachting geen treinen uit te vallen.