Groot onderhoud aan provinciale weg tussen Bedum en Onderdendam

De Bedumerweg (N995) tussen Bedum en Onderdendam gaat op de schop. De provinciale weg krijgt nieuw asfalt. Daarnaast komen er verkeersdrempels en wegversmallingen om te zorgen dat er minder hard wordt gereden. De werkzaamheden beginnen maandag 21 juni en duren tot en met uiterlijk 1 oktober. Tijdens de werkzaamheden is de Bedumerweg gestremd voor al het doorgaande verkeer. 

Werkzaamheden

Van maandag 21 juni tot en met vrijdag 23 juli wordt het groot onderhoud uitgevoerd vanaf de tijdelijke weg van TenneT bij het gemaal tot de bebouwde kom van Onderdendam. De kruising N995 - Wroetende Mol blijft open voor het verkeer. Na de bouwvak gaan de werkzaamheden verder vanaf de fabriek van FrieslandCampina tot de tijdelijke weg van TenneT. Deze werkzaamheden duren van maandag 16 augustus tot en met uiterlijk vrijdag 1 oktober.

Omleiding

De omleidingsroute voor doorgaand verkeer tussen Bedum en Onderdendam loopt langs de Eemshavenweg (N46). Verkeer vanuit de richting Winsum wordt omgeleid via Groningen. Fietsers worden omgeleid via het fietspad naast het Boterdiep (Grote Haver). De Stadsweg, die parallel loopt aan de N995, is te smal en niet geschikt als alternatieve route. 

Asfalt en aanpassing van weg

Het asfalt van de Bedumerweg wordt volledig vernieuwd. Op een deel van de weg wordt ook de fundering vervangen. Ook zijn er meerdere maatregelen om de snelheid te verlagen. Om de dorpsentree van Bedum en Onderdendam beter op te laten vallen, komt er een wegversmalling aan de rand van de dorpen. Ook komen er twee verkeersdrempels: bij de tijdelijke bouwweg van TenneT en bij de waterzuivering. De lijnen langs de weg worden aangepast, waardoor de weg er smaller uit gaat zien. Dit zorgt ervoor dat het verkeer langzamer gaat tijden.  

Vrachtwagenverbod Stadsweg

De Stadsweg is gesloten voor vrachtwagens. Het verbod geldt tussen Onderwierum en de Achterweg. rachtverkeer richting Onderwierum moet omrijden via Bedum.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden rijdt Qbuzz vanaf Bedum via de N46 richting Middelstum. OV-reizigers vanuit Onderdendam kunnen gebruikmaken van een pendeldienst of Hub-Taxi tussen Onderdendam en Winsum.