Groot onderhoud aan N969 tussen Blijham en Bellingwolde

Vanaf maandag 20 mei laat de provincie groot onderhoud uitvoeren op de provinciale weg N969 tussen Blijham en Bellingwolde. Het onderhoud vindt plaats vanaf de rotonde bij Blijham tot de komgrens van Bellingwolde. Aannemer KWS Infra uit Leek vervangt het asfalt en Salverda uit 't Harde voert onderhoud uit aan de Langebrug over de Westerwoldse Aa.

De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd.

Fase 1

De werkzaamheden beginnen met het gedeelte vanaf de komgrens Bellingwolde tot de Langebrug, de brug over de Westerwoldse Aa. De hoofdrijbaan en de parallelweg krijgen hier nieuw asfalt. Fietsers en langzaam verkeer worden over het werkvak geleid. Deze fase duurt ongeveer twee weken.

Fase 2

De N969 van de Langebrug tot aan de kruising Hoofdweg te Blijham. Tijdens deze fase krijgt de hoofdrijbaan nieuwe asfaltlagen en wordt de parallelweg tot de kruising Voorwoldweg aangepakt. Binnen de kom van Blijham krijgt de hoofdrijbaan rode asfaltstroken aan beide zijkanten, waardoor de weg smaller lijkt. Ook worden de kruispunten veiliger gemaakt. Verder komen er nieuwe oplegblokken onder de Langebrug en wordt de brug beschermd tegen roest.

Fase 3

De N969 krijgt tussen de kruising met de Hoofdweg tot aan de rotonde N368 nieuw asfalt en er komen nieuwe  signaleringslussen, die de lichtstroken op het fietspad activeren als er een auto over rijdt. Het kruispunt blijft zo  lang mogelijk open, zodat het verkeer in en uit Blijham er zo min mogelijk hinder van heeft.

Verkeershinder

Tijdens de werkzaamheden wordt de N969 tussen Blijham en Bellingwolde gestremd voor het doorgaande verkeer. Fietsers en bromfietsers kunnen gebruik blijven maken van de weg. Het doorgaande verkeer wordt met borden omgeleid via omleidingsroutes.