Groningse zeedijk vanaf vandaag officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig

Vanaf donderdag 19 december is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘Dijk veilig’ en
aardbevingsbestendig. Om dit te vieren onthulde minister Cora van Nieuwenhuis van Infrastructuur met de samenwerkingspartners en leerlingen van basisschool Karrepad uit Groningen een gedichtenbank op de dijk. De zeedijk van twaalf kilometer is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen en met aardbevingsmaatregelen is versterkt.

Aardbevingsbestendig

Vanwege de aardbevingen in Groningen is de dijkverbetering versneld uitgevoerd. De dijkverbetering duurde in totaal vijf jaar. De komende jaren wordt in Nederland meer dan 1.100 kilometer dijk versterkt. Met de zeedijk tussen de Eemshaven en Delfzijl zijn de eerste 12 kilometer klaar. De dijk bij Delfzijl werd 2 meter hoger en 7 tot 25 meter breder en sterker door asfalt- en betonblokken aan de waterkant. Hiermee is de dijk ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van Richter. Er zijn extra kleidepots (‘reservedijken’) aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren in geval van een aardbeving. Om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren legt waterschap Noorderzijlvest in 2020 sensoren aan in de dijk. De NAM heeft de aardbevingsmaatregelen vergoed.

Dijkversterking

De dijkversterking is nodig om de komende 25 jaar stormen en extreme waterstanden aan te kunnen. Waterschap Noorderzijlvest gaat de komende twaalf jaar de waterstanden en de golven langs de vernieuwde dijk meten. Met deze informatie kan in de toekomst beter berekend worden hoe hoog de dijken moeten worden bij volgende dijkversterkingen. Naar verwachting kan de huidige dijk  weer jaren mee.

Samenwerking

Voor de dijkverbetering is intensief samengewerkt met verschillende partners in de regio. Naast de dijkversterking is er ook aandacht voor natuur, recreatie en de economie in de regio. Zo is er nu ruimte voor een stadstrand in Delfzijl, er ligt een nieuw fietspad op en langs de dijk, er zijn extra broed- en vluchtplaatsen voor vogels en andere dieren rond de dijk, er liggen funderingen voor drie windmolens en er ligt een dubbele dijkzone voor natuur en zilte landbouw. Gedeputeerde Henk Staghouwer is trots op het project. "We hebben de kans aangegrepen
om te pionieren met een bijzondere, vernieuwende manier van dijkversterking. Een dubbele dijk die nieuwe kansen oplevert voor de natuur, economie en recreatie in het Eems-Dollardgebied."

Gedichtenbank

Speciaal voor deze dijk ontwierp kunstenaar Merijn Vrij een dijkgedichtenbank. Vijf Groningse dichters maakten hiervoor een gedicht met dijkverhalen van bewoners en bezoekers van de dijk. De eerste gedichtenbank is donderdag 19 december onthuld bij Delfzijl Noord. Volgend jaar komen daar nog vier bij.

Financiering

De dijkverbetering kostte ruim € 140 miljoen. Het project is betaald door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning.