Groningse vinding vogelakker verovert Nederland en Europa

Met instemming van staatssecretaris Sharon Dijksma wordt deze week bijna 100 hectare vogelakkers ingezaaid. Het gaat om een landelijke test om te zien hoe vogelakkers bijdragen aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit - zowel onder als boven de grond. Het idee van de vogelakker wordt ontwikkeld door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, met subsidie van de provincie Groningen.

Met instemming van staatssecretaris Sharon Dijksma wordt deze week bijna 100 hectare vogelakkers ingezaaid. Het gaat om een landelijke test om te zien hoe vogelakkers bijdragen aan de bodemkwaliteit en de biodiversiteit - zowel onder als boven de grond. Het idee van de vogelakker wordt ontwikkeld door de Werkgroep Grauwe Kiekendief, met subsidie van de provincie Groningen.

Goedkoop en veel opbrengst

De vogelakker is een combinatie van stroken braakliggende natuur en een meerjarige teelt van luzerne op één en hetzelfde perceel. Dit concept blijkt in de praktijk relatief goedkoop te zijn en ecologisch gezien veel op te brengen. Staatssecretaris Dijksma stelt nu geld beschikbaar voor een landelijke test. Daardoor kan er gemeten worden of vogelakkers ook succesvol zijn in andere provincies en op andere grondsoorten. Er wordt 75 hectare vogelakkers ingezaaid in Flevoland, op Texel 22 en in Groningen drie. Later volgen waarschijnlijk nog akkers in Friesland, Limburg, Zeeland en Zuid-Holland.

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de vogelakker inmiddels als natuurmaatregel in agrarisch gebied geaccepteerd. Hierdoor wordt het voor akkerbouwers financieel interessanter om zo hun akkers te vergroenen. In 2016 draait de Groningse vogelakker ook proef in Nedersachsen en Vlaanderen, om te bezien of het concept ook geschikt is in de rest van Europa.

Onder druk

De biodiversiteit in het agrarisch gebied staat al jaren onder druk. Er bestaan nog weinig goede oplossingen, die bovendien vaak duur zijn of lastig in te passen in de huidige boerenbedrijfsvoering. Daardoor gaat het slecht met soorten als de veldleeuwerik, velduil of blauwe kiekendief. Toch wil de Europese Unie dat boeren in het nieuwe landbouwbeleid hun bedrijfsvoering zo aanpassen, dat insecten, vogels, veldmuizen weer in grote aantallen voorkomen.