Groningse maar grotendeels verwerkt in kwaliteitscriteria 2.1

De week begonnen met de kerngroep. Op de agenda onder andere een samenvatting van de evaluatie van de (landelijke) kwaliteitscriteria. Er is overeenstemming over een aangepaste set de kwaliteitscriteria 2.1. Wij zijn benieuwd in hoeverre de Gronings maat herkenbaar is. Gea Koeling gaat de vergelijking maken. Donderdag worden de kwaliteitscriteria besproken in het landelijk bestuurlijk overleg tussen het rijk en de koepelorganisaties.

Na de kerngroep met Gea het gesprek dat wij morgen hebben met Burgmeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde voorbereid.

 

De week begonnen met de kerngroep. Op de agenda onder andere een samenvatting van de evaluatie van de (landelijke) kwaliteitscriteria. Er is overeenstemming over een aangepaste set de kwaliteitscriteria 2.1. Wij zijn benieuwd in hoeverre de Gronings maat herkenbaar is. Gea Koeling gaat de vergelijking maken. Donderdag worden de kwaliteitscriteria besproken in het landelijk bestuurlijk overleg tussen het rijk en de koepelorganisaties.
Na de kerngroep met Gea het gesprek dat wij morgen hebben met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vlagtwedde voorbereid.

’s Middags kennisgemaakt met Rob Lambrichs de Bruijn de procesmanager FUMO , de Friese RUD. Veel overeenkomsten tussen (de processen van) onze projecten. De Friezen zijn al iets verder. Het bedrijfsplan is daar net de bestuurlijke besluitvorming. De onderhandelingen met de bonden moeten daar echter nog beginnen.

Dinsdagsmorgens met Gea Koeling naar Sellingen gegaan. Op verzoek van Burgemeester en Wethouders lichten wij een aantal aspecten van de RUD toe, onder andere takenpakket en financiën. Burgemeester Leontien Kompier zit de discussie uitstekend voor.

Gea heeft een eerste analyse gemaakt van de kwaliteitscriteria 2.1. De belangrijkste punten van de Groningse maat zijn er in verwerkt. Dat is goed nieuws en betekent dat wij het bedrijfsplan niet hoeven aan te passen. 
’s Middags de MT-groep. Daar hebben wij met spanning naar uitgekeken. Wij zijn benieuwd of wij het bedrijfsplan mogen doorsturen naar de stuurgroep. Jannes Schoemaker maakt namens de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer de complimenten over het bedrijfsplan. De toon is gezet. Het bedrijfsplan wordt nog op een aantal punten gewijzigd, maar aan het einde van de bespreking concludeert de nieuwe voorzitter van de MT-groep Herman Groothuis (gemeentesecretaris Oldambt) dat het bedrijfsplan ter besluitvorming naar de stuurgroep kan. Mark Leemans en ik genieten van dit besluit.

De overige agendapunten worden daarna vlot afgehandeld: de conceptaanbiedingsbrief met bijlagen, de conceptuitvraag huisvesting, informatie- en communicatietechnologie en overige ondersteunende werkzaamheden, het concept-Sociaal statuut en het voorstel voor activiteiten om de samenwerking tussen de deelnemers en de RUD voor te bereiden. Ook de planning wordt goedgekeurd. Wij zijn weer een belangrijke stap verder.

De woensdag begint met een gesprek met JS Consultancy over de werving van de kwartiermaker/beoogd directeur. Evenals het wervings- en selectiebureau Ebbinge selecteren zij een aantal kandidaten. Het gesprek verloopt goed.
Later op de morgen een gesprek met de Bijzondere voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden (BVC). Ik informeer hun over de laatste ontwikkelingen.

Donderdagmorgen een gesprek met André Kosters de financiële controller van de provincie. De provincie is bereid de eenmalige kosten voor de vorming van de RUD voor te financieren. Samen met André de procedurele stappen doorgenomen, die nodig zijn om dat te regelen.

Er is veel discussie over de financiële gevolgen van de vorming van de RUD voor de deelnemende organisatie. Vanmorgen is er een bijeenkomst voor de financiële adviseurs van de deelnemers. De belangstelling is groot. Er komen meer mensen dan zich hebben aangemeld! Dit geeft aan dat dit onderwerp belangrijk wordt gevonden. Evert Bovens van KplusV organisatieadvies licht de exploitatiebegroting en de begroting van de eenmalige kosten van de RUD op kundige wijze toe. Daarna legt zijn collega Joost Janssen het rekenmodel uit, dat de deelnemers kunnen gebruiken om de financiële gevolgen in beeld te brengen. Aan het einde van de bijeenkomst worden er afspraken gemaakt over de gesprekken die Evert en Joost de komende twee weken met elke deelnemer afzonderlijk voeren om hun te ondersteunen bij het in beeld brengen van de financiële gevolgen. Een actie die door de financiële adviseurs zeer op prijs wordt gesteld.

Tussen de middag geluncht met mijn dochter die binnenkort naar Australië emigreert. Wij boffen het is mooi weer en gaan lekker op het terras van het Goudkantoor zitten.

’s Avonds is er een stuurgroepvergadering. Die heeft een informerend karakter. Belangrijkste onderwerp is de bespreking van het bedrijfsplan. De wethouders en voorzitter gedeputeerde Mark Boumans laten de belangrijkste (discussie)punten de revue passeren. Op 10 juli praat de stuurgroep besluitvormend over het eindconcept van het bedrijfsplan. Als de stuurgroep ermee instemt, kan het bedrijfsplan (inclusief de gemeenschappelijke regeling) net voor de zomervakantie ter besluitvorming naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten. De stuurgroep besluit om op korte termijn (nog voor de zomervakantie) bij de deelnemers te peilen of er belangstelling is voor de huisvesting, informatie- en communicatietechnologie en overige ondersteunende werkzaamheden. De brief wordt volgende week naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten gestuurd.

Vrijdag geen werk voor de RUD. Ik neem samen met vijftien provinciale collega’s deel aan een introductiecursus Strategisch OmgevingsManagement (SOM). SOM is een methodiek om om te gaan met belangentegenstellingen in projecten. Voor mij is het een nuttige, hernieuwde kennismaking. In projecten als de RUD kun je hier goed gebruik van maken. Kern van de SOM-methodiek is om de belangen van alle deelnemers aan een project direct bij de start open op tafel te leggen en te proberen om voor alle deelnemers win-winsituaties te bereiken. Een lang niet altijd makkelijke opgave, maar zeer de moeite waard.

In het weekend lees ik dat het landelijk bestuurlijk overleg RUD’s heeft ingestemd met de kwaliteitscriteria 2.1. Mooi!