Groningers op 28 maart in gesprek met Provinciale Staten

Op 28 maart kunnen inwoners van de provincie Groningen 'Praten met de Staten'. Tussen 16.00 en 17.30 uur is er voor de eerste keer een extra moment waarop inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in de provincie Groningen in gesprek kunnen met Statenleden. Daarbij gaat het over onderwerpen die een paar weken later op de agenda van de (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten staan.

Waarom dit initiatief?

Met dit extra moment in de vergadercyclus geven Provinciale Staten mensen de gelegenheid om tijdig en op een laagdrempelige manier met Statenleden te spreken over onderwerpen die spelen in hun leefomgeving. Wanneer inwoners van Groningen eerder in het besluitvormingsproces met de Statenleden van gedachten wisselen, is er meer kans om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke beslissing die in de Statenvergadering wordt genomen. Iedere mening telt!

www.pratenmetdestaten.nl

Aanmelden vooraf is niet nodig, iedereen kan gewoon naar binnen lopen in het Atrium van het provinciehuis, Martinikerkhof 12 in Groningen. Kijk op www.pratenmetdestaten.nl voor de data en onderwerpen.