Groningers met laag inkomen kunnen beroep doen op Provinciaal Studiefonds

Groningers met een laag inkomen die een opleiding willen volgen, kunnen weer een beroep doen op het Provinciaal Studiefonds. Scholieren en studenten kunnen reis- en studiekosten vergoed krijgen tot maximaal € 1.650. Begin deze week ontvingen onderwijs- en welzijnsinstellingen en gemeenten in de provincie Groningen informatie over het Studiefonds. Hiermee kunnen zij ouders en studenten attenderen op de mogelijkheden ervan.

Voor wie?

Het Provinciaal Studiefonds is er voor inwoners met een laag inkomen:

  • scholieren in het voortgezet onderwijs (ISK, Praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo jonger dan 18 jaar. 75% reiskostenvergoeding tot maximaal € 1650,-
  • studenten van 16 of 17 jaar die een mbo-opleiding volgen.  Studiekostenvergoeding van € 350,-.
  • mbo-studenten van 18 jaar of ouder die een doorverwijzing van de school hebben. Studiekostenvergoeding 75% tot maximaal € 1650,-. 
  • mbo/hbo/wo-studenten ouder dan 30 jaar. 75% van de reis- en studiekosten, de maximale (totale) vergoeding is € 1650,-

Provinciaal Studiefonds

Het fonds bestaat sinds 1951 en alle Groninger gemeenten (behalve de gemeente Groningen) dragen eraan bij.  Het doel van het Provinciaal Studiefonds is het verlenen van een financiële bijdrage in de studiekosten voor leerlingen en studenten of hun ouders die hier zelf niet genoeg geld voor hebben.