Groningers kunnen meepraten over duurzame energie

Groningers zijn van harte uitgenodigd om in maart en april mee te praten over het provinciale beleid rondom duurzame energie. Dat kan tijdens tien bijeenkomsten, die op verschillende plekken in de provincie worden gehouden. De bijeenkomsten worden georganiseerd omdat de provincie Groningen de komende jaren werk wil maken van de overgang naar de opwekking van duurzame energie. Daarvoor is het van belang dat ook de inwoners meedenken. Tijdens de bijeenkomsten zullen de gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk aanwezig zijn.

Programma Energietransitie

De belangrijkste doelstelling van het programma Energietransitie is om ervoor te zorgen dat we in 2050 beschikken over een 100 procent duurzaam opgewekte energievoorziening. Om dat te bereiken zijn alle vormen van groene energieopwekking nodig: via wind, zon, biomassa en aardwarmte. Vanzelfsprekend hebben die manieren van opwekken invloed op het Groninger landschap. Maar onder welke voorwaarden moet dat gebeuren? En hoe zit het met de verdeling van de lusten en de lasten? Dit zijn zaken waarover wij als provincie graag met de inwoners in gesprek gaan.

Bijeenkomsten

Wie mee wil praten kan terecht op de volgende bijeenkomsten (start vanaf 19.30 uur):

  • 21 maart: Buurtcentrum Noordstee, Stadskanaal
  • 23 maart: Buurthuis De Brug, Bellingwolde
  • 27 maart: Dorpshuis, Ezinge
  • 30 maart: Buurthuis Oosterhaar, Haren
  • 4 april: Dorpshuis, Loppersum
  • 6 april: De Menterne, Muntendam
  • 10 april: Poortershoes, Groningen
  • 13 april: MFC De Binding, Oude Pekela
  • 18 april: Dorpshuis, Tolbert
  • 20 april: De Klinker, Winschoten

Aanmelden kan via het digitale formulier. Kijk voor meer informatie over de bijeenkomsten ook in het dossier duurzame energie.

Eerdere bijeenkomsten

De bewonersbijeenkomsten van de komende weken sluiten aan op eerdere ontmoetingen met deskundigen en andere betrokken partijen. Deze ontmoetingen in het provinciehuis vonden de afgelopen maand plaats en konden met ruim 200 mensen rekenen op veel belangstelling.