Groninger Verdienmodel veehouderij krijgt geen vervolg voor akkerbouwers

De provincie Groningen, LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen hebben onderzocht of  akkerbouwers in de provincie Groningen behoefte hebben aan het Groninger Verdienmodel. De belangrijkste conclusie van deze verkenning is dat binnen de akkerbouwsector geen behoefte bestaat aan bouwblokken die groter zijn dan twee hectare. Daarom is een Groninger Verdienmodel, zoals voor de melkveehouderij is ontwikkeld, niet aan de orde.

Groninger Verdienmodel

In 2014 voerde de provincie het Groninger Verdienmodel voor de melkveehouderijsector in. Melkveehouders die zich extra inspannen om verbetering te bereiken op het gebied van gezondheid van dieren, uitstoot van ammoniak en natuur en landschap kunnen uitbreidingsruimte verdienen. Een melkveehouder die voldoende inspanningen levert en voldoet aan een aantal randvoorwaarden, mag het bedrijf uitbreiden tot een bouwblok van maximaal 4 hectare.